Alle medlemmer med en brystkreftdiagnose eller påvist genfeil som gir økt risiko for brystkreft  (født 1978 eller yngre) er hjertelig velkommen til å søke.

Landssamlingen til Brystkreftforeningen under 45 starter med innsjekk kl. 15.00 fredag 10. februar og avsluttes etter lunch kl. 14.00 søndag 12. februar.

Styret er godt i gang med å sette sammen programmet, som vil bli sendt ut senere. Målsetningen med landssamlingen er positivt påfyll, faglig og sosialt.

Påmeldingsfrist: 22. november 2022

Det er en egenandel på kr 1500.

Les mer om Brystkreftforeningen under 45

Litt mer om Under 45s landssamlinger:
Hvert år arrangerer Brystkreftforeningen under 45 en landssamling. Samlingene består av faglige foredrag, hyggelig samvær og erfaringsutveksling med likesinnede. Den årlige landssamlingen er en unik anledning til å bli kjent med medlemmer i samme aldersgruppe, som alle er berørt av brystkreft.

Mange opplever landssamlingen som et sted hvor det er rom for alt fra tabulagte temaer til galgenhumor. Det er et sted hvor du møter forståelse og aksept, uten så mange spørsmål. Det er stor variasjon i deltakernes bakgrunn. Noen har akkurat fått diagnosen, andre kan ha vært kreftfrie i flere år. Noen lever med metastatisk brystkreft, andre har genfeil som gir risiko brystkreft uten at de har hatt sykdommen. I dette mangfoldet er alder og kunnskap om brystkreft fellesnevnerne.

Flere har uttalt at landssamlingen markerer en viktig livsendring; fra å ha følt seg alene som ung og brystkreftberørt, var det godt å møte andre som med tilsvarende erfaringer. Det å kunne gi, lytte, få og dele av det som er livet, er verdifullt.

Er du ikke medlem, men ønsker å delta?

Bli medlem her

Alle medlemmer med en brystkreftdiagnose eller påvist genfeil som gir økt risiko for brystkreft (født 1978 eller yngre) kan melde seg på samlingen. Ved fullbooket arrangement, prioriteres 1: nydiagnostiserte og 2: de som ikke tidligere har deltatt på samlingen.

Påmeldingen er stengt