Diagnosen kreft kan oppleves skremmende og bearbeidingen kan ta tid. Selv om de fleste som får brystkreft tilhører høyere aldersgrupper, så viser Kreftregisterets tall at om lag 10 prosent av de som årlig rammes er under 45 år. Så selv om du er ung og har brystkreft, er du ikke alene. Å være ung med brystkreft som en del av livet, kan gi andre utfordringer enn hos eldre berørt av brystkreft. Derfor kan det være godt å møte andre unge å dele erfaringer med. 

Siden det er færre unge som rammes av brystkreft kan det være utfordrende å finne jevnaldrende som også har erfaring med brystkreft. Under 45 vil hjelpe deg med dette. Brystkreftforeningen under 45 har blant annet enn Facebook-gruppe med mye aktivitet, hvor du kan komme i kontakt med andre unge brystkreftberørte over hele landet.

Du blir automatisk en del av Brystkreftforeningen under 45 dersom du tilhører denne aldersgruppen ved innmelding i Brystkreftforeningen.  

MELD DEG INN 

Landssamlinger

 
 

Hvert år arrangerer Brystkreftforeningen under 45 en landssamling. Samlingene består av faglige foredrag, hyggelig samvær og erfaringsutveksling med likesinnede.

Den årlige landssamlingen er en unik anledning til å bli kjent med andre unge medlemmer i Brystkreftforeningen som alle er berørt av brystkreft.

Mange opplever landssamlingen som et sted hvor det er rom for alt fra tabulagte temaer til galgenhumor. Det er et sted hvor du møter forståelse og aksept, uten så mange spørsmål.

Det er stor variasjon i deltakernes bakgrunn. Noen har akkurat fått diagnosen, andre kan ha vært kreftfrie i flere år. Noen lever med metastatisk brystkreft, andre har genfeil som gir risiko brystkreft uten at de har hatt sykdommen. I dette mangfoldet er alder og kunnskap om brystkreft fellesnevnerne.

Flere har uttalt at landssamlingen markerer en viktig vending; fra å ha følt seg alene som ung og brystkreftberørt, var det godt å møte andre som med tilsvarende erfaringer. Det å kunne gi, lytte, få og dele av det som er livet, er verdifullt.

Invitasjon til den årlige landssamlingen sendes ut til foreningens medlemmer. Det holdes av plasser til nyopererte.

 

Brystkreftforeningen under 45s gavekonto

Unge brystkreftberørte kan søke Brystkreftforeningen under 45 om økonomisk støtte til trivselstiltak. Slike tiltak kan for eksempel være rehabilitering eller ferie med familien.

Det kan søkes om inntil 5.000 norske kroner. Søkeren må være 45 år eller yngre. Denne støtteordningen er forbeholdt medlemmer av brystkreftforeningen under 45 år.

Styret i Brystkreftforeningen under 45 behandler søknader til gavekontoen en gang i året. Søknadsfrist er 1. april. Søknader sendes innen fristens utgang til kasserer i styret i Brystkreftforeningen under 45.

Søk støtteBrystkreftforeningen under 45s gavekonto (DOCX, 52KB)


Nyttige lenker

Under finner du et par lenker til nettsider som kan være nyttige for deg som er ung og brystkreftberørt. Send oss gjerne tips om flere sider.

Brystkreftforeningen - Under 45 
Brystkreftforeningen under 45s egen Facebook-gruppe.

For ungdom
UNG.no er det offentliges informasjonskanal for ungdom. Her kan ungdom få svare på og informasjon om ulike emner, blant annet kreft.


Under 45s historie

Gruppen for Under 45 ble opprettet i 1994. Kelly Hunter, en ung kvinne som ble diagnostisert med brystkreft i en alder av 21 år, tok initiativ til å starte opp gruppen.

Hunter samarbeidet med Brystkreftforeningen og resultatet er en aktiv gruppe som fremdeles arrangerer en årlig landssamling.

Ingen andre unge får brystkreft, tenkte jeg. Derfor gjorde det godt å møte noen i samme situasjon, som forsto hva jeg snakket om. I Brystkreftforeningen under 45 fant jeg jevnaldrende å identifisere meg med. Det har vært med på å gi meg selvtillit og livsmot tilbake!


STYRET I BRYSTKREFTFORENINGEN UNDER 45