Styret er godt i gang med å sette sammen programmet, som vil bli sendt ut senere. Målsetningen med landssamlingen er positivt påfyll, faglig og sosialt.

Påmeldingsfrist: 14. november 2021. 
Det er en egenandel på kr 1200.

Les mer om Brystkreftforeningen under 45.

Litt mer om under 45s landssamlinger:
Hvert år arrangerer Brystkreftforeningen under 45 en landssamling. Samlingene består av faglige foredrag, hyggelig samvær og erfaringsutveksling med likesinnede. Den årlige landssamlingen er en unik anledning til å bli kjent med medlemmer i samme aldersgruppe, som alle er berørt av brystkreft.

Mange opplever landssamlingen som et sted hvor det er rom for alt fra tabulagte temaer til galgenhumor. Det er et sted hvor du møter forståelse og aksept, uten så mange spørsmål. Det er stor variasjon i deltakernes bakgrunn. Noen har akkurat fått diagnosen, andre kan ha vært kreftfrie i flere år. Noen lever med metastatisk brystkreft, andre har genfeil som gir risiko brystkreft uten at de har hatt sykdommen. I dette mangfoldet er alder og kunnskap om brystkreft fellesnevnerne.

Flere har uttalt at landssamlingen markerer en viktig livsendring; fra å ha følt seg alene som ung og brystkreftberørt, var det godt å møte andre som med tilsvarende erfaringer. Det å kunne gi, lytte, få og dele av det som er livet, er verdifullt.

Er du ikke medlem, men ønsker å delta, kan du melde deg inn her:

Bli medlem

Alle medlemmer (født 1976 eller yngre) kan melde seg på samlingen. Nydiagnostiserte i løpet av de siste tre årene prioriteres ved fullbooking. 

Meld deg på her