Tekst: Redaksjonen
Illustrasjonsfoto: Istock

Årets viktigste møte er rett rundt hjørnet. I år er det landsmøte, og derfor er det ekstra viktig at foreningene rekker å sende inn årsmeldinger og årsregnskap innen fristen 1. mars.

Pandemien setter fortsatt noen begrensninger, og årsmøtene kan gjennomføres på samme måte som i 2021. Brystkreftforeningens lokalforeninger kan innkalle til fysiske og skriftlige møter, eller digitale møter på Teams.

Digitalt eller fysisk møte?

Fysiske møter: Det er med dagens restriksjoner fortsatt mulig å avholde møter med opptil 50 personer, men sjekk løpende retningslinjer, også lokale.

Skriftlige møter: Det går fint å arrangere skriftlige årsmøter der stemmegivningen foregår ved bruk av e-post eller SMS. Norges Idrettsforbund har en praktisk veiledning for hvordan skriftlige årsmøter kan avholdes, som vi anbefaler at dere tar utgangspunkt i. Se lenke her: https://www.idrettsforbundet.no/tema/koronavirus/skriftlige-arsmoter/.

Digitale møter: Alle lokalforeningene har tilgang til Teams gjennom vår avtale med Skykontoret. Hvis dere trenger hjelp til å planlegge og gjennomføre et digitalt møte, kan dere ta kontakt med sekretariatet, så kan vi ta en liten gjennomgang med dere på Teams.

Ta gjerne kontakt med sekretariatet hvis dere ønsker å få tips og erfaringer om hvordan man gjennomfører skriftlige eller digitale årsmøter. Sekretariatet kan videreformidle kontaktinformasjon til tillitsvalgte i lokalforeninger som gjennomførte slike årsmøter i 2021. 

Skjemaer som skal sendes inn

Følgende skjemaer skal sendes inn innen fristen 1. mars. De finner du her:

Årsmelding for 2021
Årsregnskap 2021 
Søknad om driftstilskudd for 2022. Se retningslinjer lenger ned.
Budsjett for 2022 og forslag til program i 2022
Registrering av nytt lokallagsstyre for 2022

Årsmeldingen

Den delen av årsmeldingen der man tidligere skulle fylle inn detaljer om lokalforeningens likepersonsaktiviteter er tatt ut, men det er viktig at årsmeldingen reflekter hva slags aktiviteter lokalforeningen har. Selve aktiviteten og detaljer som dato, antall ganger for aktivitet, antall deltakere, tid på aktivitet og beskrivelse av aktivitet skal føres i loggen av den enkelte likeperson. 

Noen av lokalforeningene benytter allerede excel-arket for føring av hovedbok og årsregnskap. Filen heter «Regnskap og årsregnskap»  Ta kontakt med sekretariatet hvis dere ønsker hjelp til å komme i gang.

Husk å lagre utfyllbare pdf-er på egen maskin før dere begynner å fylle dem ut. 

OBS: Husk at alle skjemaer må signeres. «Sign.» og maskinskrevet underskrift er ikke godkjent signatur. 

Hvem signerer hva:

Årsmelding - underskrives av (minimum) leder
Årsregnskap - underskrives av (minimum) leder og revisor, evt. revisjonsrapport
Søknad om driftstilskudd – underskrives av (minimum) leder
Budsjett for 2022 - underskrives av (minimum) leder

Endring av brukere av @brystkreftforeningen.no-adresser
For de av dere som har @brystkreftforeningen.no-adresser og endrer verv, er det viktig at dere sier ifra til Skykontoret, slik at riktig navn og telefonnummer er knyttet til disse e-postadressene.

Skjemaer og informasjon på nettsiden

På nettsiden vår finner du også saksliste og referat styremøte, mal årsmelding, innkalling og saksliste og protokoll for årsmøte.

Her er også annen nyttig informasjon som for eksempel: