Tekst: Redaksjonen
Foto: Rosa sløyfe-aksjonen

Brystkreftforeningen har 56 lokalforeninger over hele landet, som hvert år legger ned svært mange dugnadstimer i forbindelse med Rosa sløyfe-aksjonen. Aldri før har lokalforeningene samlet inn så mye til aksjonen.

– Lokalforeningene har gjort en fantastisk innsats i Rosa sløyfeaksjonen 2022. Deres engasjement og stå-på-vilje har ført til et rekordhøyt resultat på hele 5 319 883 kroner. Det har de all grunn til å være stolt av, sier aksjonsleder Marit Sophie Egge. 

Også totalt sett har Rosa sløyfe-aksjonen 2022 satt innsamlingsrekord. Her kan du lese mer om Rosa sløyfe.

Livsviktige menneskemøter

Det er ingen tvil om at 5,3 millioner kroner er et viktig økonomisk bidrag til brystkreftforskning, men kanskje enda viktigere er alle menneskemøtene lokalforeningene har hatt denne rosa måneden.

Gjennom blant annet stands, strikkelotterier, baking, medlemsmøter og presseoppslag i lokalpressen har lokalforeningene bidratt ikke bare økonomisk, men også til å synliggjøre aksjonen.

– Det finnes ingen andre som er bedre eller mer riktig til å formidle dette livsviktige budskapet, enn de som selv har opplevd brystkreft. Lokalforeningenes innsats i aksjonen er ekstremt viktig for å spre kunnskap om brystkreft og tidlig oppdagelse, forteller Egge.

BLI MEDLEM I BRYSTKREFTFORENINGEN

Tidlig oppdagelse

I 2021 satte Rosa sløyfe-aksjonen søkelyset på tidlig oppdagelse gjennom å oppfordre til å bli kjent med egne bryst og oppsøke lege dersom man merker forandringer. Tidlig oppdagelse var også tema for aksjonen i 2022, men med et større fokus på mammografi.

Les også: Kunnstig intelligens kan redda fleire kvinneliv

I over 25 år har alle kvinner i Norge i alderen 50-69 år, uavhengig av fødeland, fått tilbud om røntgenundersøkelser annethvert år for å sjekke om de har brystkreft. Mammografiprogrammet redder liv ved å oppdage brystkreft tidlig, og det har redusert dødeligheten med 20 prosent. Likevel velger en av fire kvinner å ikke møte opp til undersøkelsen.

– Vi er bekymret og frykter at den lave deltakelsen, spesielt blant innvandrerkvinner, skal føre til at flere får en mer alvorlig brystkreft når det først oppdages og dermed også en dårligere prognose, sier Egge. 

Les også: Nøler du med å takke ja til mammografi?

Informasjonskampanje

Inntektene fra aksjonen går til forskning på brystkreft slik at flere kan overleve og at flere får best mulig livskvalitet etter brystkreftbehandling. Rosa sløyfe-aksjonen er ikke bare en innsamlingsaksjon, det er også en informasjonskampanje. Uten engasjerte og gode samarbeidspartnere, som Brystkreftforeningens lokalforeninger, hadde det ikke vært mulig å nå målene for aksjonen.

– Tusen takk til våre frivillige i lokalforeningene for innsatsen dere la ned i Rosa sløyfe-aksjonen 2022. Det er utrolig spennende å se alt det kreative dere finner på der ute i vårt langstrakte land, og det er gøy å se at alt arbeidet gir resultater. Gjennom å oppfordre andre til å bli kjent med egne bryst, og møte til mammografitimen, redder vi liv, sier styreleder i Brystkreftforeningen, Ellen Harris Utne.

STØTT BRYSTKREFTFORENINGEN