Tekst: Redaksjonen
Foto: Pål Laukli

Økt overlevelse blant dem som rammes av brystkreft er et av de tydeligste bevisene på at forskning nytter, men et reddet liv skal også leves. Gjennom blant annet de åtte kvinnenes personlige historier, skal årets Rosa sløyfe-aksjon bidra til å gi et realistisk bilde av livet med og etter brystkreft. Årets Rosa sløyfe er designet for å redde, forbedre og forlenge liv.

Les mer om årets Rosa sløyfe

 

Rosa sløyfe-aksjonen

 
  • Rosa sløyfe-aksjonen er en internasjonal folkebevegelse. 
  • I Norge står Brystkreftforeningen og 
    Kreftforeningen sammen om aksjonen som har bidratt med over 415 millioner kroner til brystkreftsaken.

Bli kjent med aksjonen

Lever lenge til tross for spredning

I dag vil én av ti norske kvinner utvikle brystkreft i løpet av livet. Mye takket være forskning lever heldigvis 9 av 10 fem år etter de fikk diagnosen. Av de om lag 4000 som rammes hvert år, får rundt 150 av disse konstatert spredning ved diagnosetidspunktet og årlig dør over 600 av sykdommen. Som følge av betydelig forbedret behandling, så er det nå langt flere enn tidligere som lever lenge til tross for spredning.  

Bivirkninger og senskader 

Mange av kvinnene som rammes blir kreftfrie, men ikke nødvendigvis friske. De lever med følgene av sykdommen, samt med bivirkninger og senskader etter behandlingen. Mange lever også med frykt for spredning. Dette er en stor belastning for kvinnen selv, deres pårørende og på samfunnet for øvrig. Mer forskning vil bidra til bedre behandling, lengre overlevelse og økt livskvalitet for dem som er, og blir, rammet av brystkreft.  

Les om årets Rosa sløyfe-designer

 

Brystkreft

 
  • Brystkreft er den klart hyppigste kreftformen hos kvinner. Én av ti norske kvinner vil utvikle brystkreft i løpet av livet. Takket være forskning på behandling og tidlig oppdagelse av brystkreft overlever flere enn tidligere. 

Lær mer om brystkreft

Livsviktig brystkreftforskning

Rosa sløyfe-aksjonen bidrar til livsviktig forskning som vil være til nytte for pasienter og pårørende, både i dag og i fremtiden. I dag slippes årets sløyfe, og du er hjertelig velkommen til å være med å farge Norge rosa, og vise din støtte og solidaritet for brystkrefterammede.