Tekst: Brystkreftforeningen
Foto: Erik Thallaug

Kreftmedisinen Trodelvy var oppe til behandling i Beslutningsforum for nye metoder i går, og det var knyttet stor spenning til om denne livsforlengende behandlingen endelig skulle godkjennes. Behandlingen vil kunne forlenge livet til rundt 50-60 norske kvinner med uhelbredelig trippelnegativ brystkreft. Studier har vist at Trodelvy forlenger levetiden vesentlig sammenlignet med dagens standardbehandling.

Hurtig behandlingstid?

Legemiddelverket meldte inn Trodelvy som sak til Nye Metoder mai 2021, og juni samme år besluttet Bestillerforum for nye metoder en hurtig metodevurdering med en kostnad-nytte-vurdering av behandlingen. Hvis dette karakteriseres som hurtig behandlingstid, lurer vi på hva som defineres som normal behandlingstid. Er det tre år? Fire-fem år?

Etter møtet i går, uttalte Inger Cathrine Bryne, leder av Beslutningsforum, at de ønsker en lavere pris på Trodelvy før medisinen kan godkjennes. Til Healthtalk sa hun at dette er et legemiddel som Beslutningsforum gjerne vil tilby pasientene, og at de i går derfor  ba Sykehusinnkjøp umiddelbart starte nye forhandlinger med legemiddelselskapet Gilead. 

Godkjent i Sverige

Til sammenligning besluttet NT- rådet (Rådet for nye Terapier) i Sverige at Trodelvy skulle tas i bruk i det offentlige helsevesenet allerede juni 2022. Mens i Norge tilbys nå Trodelvy kun på privat klinikk, hvor pasienten selv må betale for behandlingen.

– Jeg blir så fortvilet på vegne av alle som lever med denne agressive brystkreftdiagnosen. Studier viser jo at levetiden forlenges vesentlig for denne pasientgruppen. Nok en gang har Sverige godkjent et legemiddel som norske paisenter kun får tilgang til hvis de har god råd. Det er helt hårreisende, sier styreleder i Brystkreftforeningen, Ellen Harris Utne.

Hun legger til at noe må endres i systemet for godkjenning av nye legemidler. 

 Det verste eksempelet på en slik behandling av en ny medisin, er godkjenningen av brystkreftmedisien Kadzyla. For å ferdigbehandle en innføring av denne medisinen tok det 1038 dager, og den var oppe til behandling i Beslutningsforum hele 8 ganger, sier Harris Utne oppgitt, og legger til: 

– Det er så urettferdig at vi har et todelt helsesystem der de som har midlene, kan kjøpe seg den helse og de medisiner de ønsker, mens andre, som ikke har de samme ressursene, må stå på sidelinjen og i verste fall dø i ventekø. 

Et annet eksempel på brystkreftmedisin som det har tatt alt for lang tid å godkjenne, er Enhertu. Du kan lese mer om Enhertu her

Bli medlem

 

Alle må få samme behandlingstilbud!

Det er på høy tid at Beslutningsforum godkjenner Trodelvy slik at samtlige pasienter med metastatisk trippelnegativ brystkreft får tilgang på behandlingen. Det er betimelig å stille spørsmål ved måten Beslutningsforum for nye metoder vurderer innmeldte saker, hvordan de jobber, og om den lange behandlingstiden i verste fall vil kunne føre til tap av liv. 

 

Trippel negativ brystkreft

 
  • Forekommer hos omtrent 15 prosent av brystkreftpasientene.
  • Metastatisk brystkreft (brystkreft med spredning) innebærer at celler fra en brystkreftsvulst har spredd seg til organer utenfor det aktuelle brystet og til  nærliggende lymfeknuter, som skjelett, lever, lunger og hjerne.
  • Kreftmedisinenen Trodelvy er en type cellegift som skal forhindre at svulsten vokser, deler og sprer seg.​​​​​​​