Tekst: Brystkreftforeningen
Foto: Erik Thallaug

Videre står det i begrunnelsen at «Sykehusinnkjøp bes gjenoppta forhandlingene med leverandør og gi et konkret motbud.»

Behandlingen vil kunne forlenge livet til rundt 50-60 norske kvinner med uhelbredelig trippelnegativ brystkreft. Studier har vist at Trodelvy forlenger levetiden vesentlig sammenlignet med dagens standardbehandling.

Du kan lese protokollen fra møtet her.

Legemiddelet Verzenios til behandling av kvinner med aggressiv brystkreft med høy risiko for tilbakefall, ble heller ikke godkjent. Her brukes samme begrunnelse: «Det er ikke dokumentert en klinisk nytte som står i forhold til prisen på legemidlet.» 

Også her oppfordrer Beslutningsforum til at Sykehusinnkjøp gjenopptar forhandlingene med leverandør. 

Helt håpløst system

– Jeg blir så fortvilet på vegne av alle som lever med denne agressive brystkreftdiagnosen og de som har agressiv brystkreft med høy risiko for tilbakefall. Det er helt håpløst at man må gå så mange runder før partene kommer frem til en pris de kan enes om, sier styreleder i Brystkreftforeningen, Ellen Harris Utne.

Hun legger til at noe må endres i systemet for godkjenning av nye legemidler. 

 Det verste eksempelet på en slik behandling av en ny medisin, er godkjenningen av brystkreftmedisien Kadzyla. For å ferdigbehandle en innføring av denne medisinen tok det 1038 dager, og den var oppe til behandling i Beslutningsforum hele 8 ganger, sier Harris Utne oppgitt, og legger til: 

– Det er så urettferdig at vi har et todelt helsesystem der de som har midlene, kan kjøpe seg den helse og de medisiner de ønsker, mens andre, som ikke har de samme ressursene, må stå på sidelinjen og i verste fall dø i ventekø. 

Et annet eksempel på brystkreftmedisin som det har tatt alt for lang tid å godkjenne, er Enhertu. Du kan lese mer om Enhertu her

Bli medlem

 

Trippel negativ brystkreft

 
  • Forekommer hos omtrent 15 prosent av brystkreftpasientene.
  • Metastatisk brystkreft (brystkreft med spredning) innebærer at celler fra en brystkreftsvulst har spredd seg til organer utenfor det aktuelle brystet og til  nærliggende lymfeknuter, som skjelett, lever, lunger og hjerne.
  • Kreftmedisinenen Trodelvy er en type cellegift som skal forhindre at svulsten vokser, deler og sprer seg.​​​​​​​