Førstemann til mølla-prinsippet gjelder for å få plass. Medlemmer som er nylig behandlet og de som ikke har deltatt på Landssamlingen tidligere vil prioriteres dersom samlingen blir fullbooket.

Påmeldingsfrist er 25. mai 2018.

Spørsmål? Kontakt Therese Lie på e-post (terese_lie(at)hotmail.com) eller tlf 95483491.

Om under 45s landssamlinger:

Hvert år arrangerer Brystkreftforeningen under 45 en landssamling. Samlingene består av faglige foredrag, hyggelig samvær og erfaringsutveksling med likesinnede. Den årlige landssamlingen er en unik anledning til å bli kjent med en gruppe kvinner i samme aldersgruppe som alle er berørt av brystkreft.

Mange opplever landssamlingen som et sted hvor det er rom for alt fra tabulagte temaer til galgenhumor. Det er et sted hvor du møter forståelse og aksept, uten så mange spørsmål.

Det er stor variasjon i deltakernes bakgrunn. Noen har akkurat fått diagnosen, andre kan ha vært kreftfrie i flere år. Noen lever med metastatisk brystkreft, andre har genfeil som gir risiko brystkreft uten at de har hatt sykdommen.

I dette mangfoldet er alder og kunnskap om brystkreft fellesnevnerne.

Flere har uttalt at landssamlingen markerer en viktig vending; fra å ha følt seg alene som ung og brystkreftberørt, var det godt å møte andre som med tilsvarende erfaringer. Det å kunne gi, lytte, få og dele av det som er livet, er verdifullt.

Les mer om Brystkreftforeningen under 45.