Foto: Erik Thallaug/Fotofolk

– Etter en meget lang og strabasiøs ferd gjennom Beslutningsforum, kan vi endelig juble for at medisinen Keytruda har blitt godkjent til bruk i det offentlige helsevesenet. Dette er gode nyheter for de som blir diagnostisert med trippel negativ brystkreft, sier styreleder i Brystkreftforeningen, Ellen Harris Utne.

Minsker risiko for tilbakefall

Keytruda har tidligere vært godkjent til bruk for pasienter med trippel negativ brystkreft som behandling av uhelbredelig trippel negativ brystkreft (lokal tilbakevendende inoperabel eller metastatisk trippel negativ brystkreft). Men nå er også Keytruda endelig godkjent til bruk på trippel negativ brystkreft som neoadjuvant- og adjuvant behandling hos voksne med lokalavansert eller tidlig stadium trippel-negativ brystkreft med høy risiko for tilbakefall. Trippel negativ brystkreft er en aggressiv brystkreft subtype som oftest rammer yngre kvinner.

Les også: – Dette har vært en tårefylt dag

Sannsynligheten for at sykdommen sprer seg er høyest hos kvinner som allerede på diagnosetidspunktet har kreft i stadium III. Opp mot 40 % av kvinnene i denne gruppen risikerer tilbakefall med spredning. Ved spredning til stadium IV er 4-års overlevelse omtrent 10 %. 

– Nettopp derfor er det ekstremt viktig å starte med behandling tidlig for å unngå tilbakefall, kommenterer styreleder.

Allerede i januar 2023 ble Keytruda anbefalt i norske behandlingsretningslinjer som neoadjuvant og adjuvant behandling for trippel negativ brystkreft

– Men først nå har Beslutningsforum godkjent behandlingen etter håpløs lang behandlingstid. Det tok hele 245 dager før saken i det hele tatt fikk tildelt saksbehandler. Til sammenligning har behandlingen vært tilgjengelig i Sverige siden juni 2022, i England siden desember 2022 og i Danmark siden april 2023. Når skal vi få en endring i systemet, som er til gode for pasientene? sier Harris Utne, og sukker oppgitt. 

Bli medlem

Godkjente også Lynparza

Lynparza ble også godkjent av Beslutningsforum i dag. Medisinen gis som monoterapi eller i kombinasjon med endokrin behandling til adjuvant behandling av voksne med BRCA1/2-mutasjoner som har HER2-negativ tidlig brystkreft med høy risiko for tilbakefall.

– Lynparza ble sendt inn til vurdering i Beslutningsforum allerede i november 2021. Saken ble påbegynt i september 2022 og ferdigstilt i juni 2023. Det er helt uforståelig at medisiner som Keytruda og Lynparza, som skal forhindre at brystkreftoverlevere får tilbakefall, ikke har blitt innført i det offentlige helsevesenet før nå, sier styreleder, og hever stemmen: 

– Det å gå gjennom én runde med kreftbehandling er utrolig tøft og krevende for de aller fleste! Så hvis en medisin kan forhindre at man må gå gjennom det en gang til, er det vel en selvfølge at man får denne muligheten raskest mulig. Norge må bruke de behandlingsmetodene som er tilgjengelige for at så mange som mulig overlever. Vi har ikke råd til å miste flere småbarnsmødre, søstre, døtre og bestemødre, sier styrelederen i Brystkreftforeningen.

Les også: Fortvilet over at brystkreftmedisin ikke ble godkjent i Beslutningsforum i går

Definisjoner

BRCA 1/2: To gener som er forbundet med svært høy risiko for bryst- og eggstokkreft hvis de forandres (muteres).

HER2: Et protein som hjelper brystkreftceller å vokse hurtig.

Monoterapi: Behandling med kun ett legemiddel.

Tilbakefall: Gjenoppblussing av sykdom som synes kurert. Også kalt residiv.

Endokrin behandling: Også kalt hormonbehandling. Behandling som gis for å hindre østrogenets stimulerende virkning på brystkreftceller.

Neoadjuvant behandling: Behandling (ofte cellegift eller endokrin behandling) som gis før lokal behandling (ofte kirurgi).

Adjuvant behandling: Gis etter lokalbehandling for å redusere risikoen for tilbakefall.