Foto: Bernt Sønvisen/Arbeiderpartiet

Brystkreftforeningen har lenge kjempet for at brystkreftpasienter som går på hormonbehandling skal få Calcigran Forte på blå resept. Tre henvendelser i 2023 til Helsedirektoratet har ikke blitt besvart. Brystkreftforeningen tok derfor kontakt med Helse-og omsorgskomiteen ved Bård Hoksrud. Han så viktigheten av argumentene våre, og vi er takknemlige for at han sendte følgende spørsmål inn til spørretimen på Stortinget mandag 8. januar:

– Vil statsråden ta initiativ til at personer med brystkreft også skal kunne få Calcigran Forte på blå resept? Han ba om en faglig begrunnelse for hvorfor én kreftdiagnose får medisinen dekket, mens en annen ikke får det.

Bli medlem

Nå svare Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol at ifølge retningslinjer fra Helfo, er det kun sykdommer, eller medisiner, som fører til alvorlig mangel på kalsium som får dekket Calcigran Forte på blå resept. Ingen pasienter/sykdommer får det dekket på bakgrunn av forebygging, slik tilfellet er for brystkreftpasienter.

– Legemiddel med kalsium og vitamin D er indisert til forebygging og behandling av kalsium- og vitamin D-mangel hos voksne, samt tilleggsbehandling hos pasienter med etablert osteoporose. Helfo har langvarig praksis for ikke å innvilge individuell stønad til forebygging av, eller behandling av, etablert osteoporose med legemidler med kalsium og vitamin D, skriver Kjerkol.

Hun skriver videre at bestemmelsen gjelder uavhengig av årsaken til at behovet har oppstått. Dette inkluderer behandling med legemidler mot kreft, til tross for at flere legemidler kan gi økt risiko for osteoporose som bivirkning. 

Gis ved fare for alvorlig mangel

Helfo gir stønad til legemidler med kalsium og vitamin D ved visse underliggende sykdommer eller tilstander som medfører fare for alvorlig kalsium- og/eller vitamin D-mangel, påpeker Kjerkol. 

– Årsaken til at pasienter med kreft i fordøyelseskanalen/-organ kan få stønad til behandling med legemidler med kalsium- og/eller vitamin D, eksempelvis Calcigran Forte, skyldes økt risiko for alvorlig kalsium- og/eller vitamin D-mangel og ikke forebygging eller behandling av osteoporose.

Hvis dagens ordning skal endres, må Direktoratet for medisinske produkter gjennomføre en metodevurdering for å vurdere om kriteriene for stønad er oppfylt, skriver hun avslutningsvis.

Brystkreftforeningen mener det er svært beklagelig at ikke Calcigran forte kan dekkes av blåreseptordningen som forebyggende medisin, og håper Helfo kan gjøre endringer i sine retningslinjer.

Leserinnlegg: Det er både merkelig og urettferdig at vi ikke får medisinen gjennom den ordinære frikortordningen for egenandeler!