Tildeling av Rosa sløyfe-midler 

Rosa sløyfe-aksjonen er en solidaritetsaksjon som er et samarbeid mellom Brystkreftforeningen og Kreftforeningen. Pengene fra aksjonen går til brystkreftforskning, opplysningsarbeid og andre brystkreftprosjekter. Det blir valgt nytt tema hvert år, og utlysningen av Rosa sløyfe-midler blir kunngjort på hjemmesiden. Hvilke prosjekter som får støtte, bestemmes etter en søknadsprosess med fagfellevurdering. Det er styret i Rosa sløyfe-aksjonen som tildeler midlene. 

Støtte fra Stiftelsen Dam 

Stiftelsen Dam mottar en prosentandel av overskuddet til Norsk Tipping og gir penger til helse- og forskningsprosjekter som skal gi bedre helse gjennom deltakelse, aktivitet og mestring for folk i Norge.

Hvordan søke? 
Brystkreftforeningen er en av Stiftelsen Dams godkjente søkerorganisasjoner. Det kan dermed søkes om støtte til prosjekter gjennom Brystkreftforeningen. Ta kontakt med sekretariatet på tlf. 21 49 24 79 eller post@brystkreftforeningen.no for ev. samarbeid om søknad. 

Søknadsfrister Stiftelsen Dam: 15. februar for forskningsprosjekter, 15. mars og 15. september for helseprosjekter, 15. september for utviklingsprosjekter. 

Få mer informasjon om programmer, vilkår og saksgang hos Stiftelsen Dam.

 Forside - Stiftelsen Dam