Nettverket er støttet av Helse Sør-Øst og i januar 2019 ble det utvidet fra et regionalt til et nasjonal nettverk. Nasjonalt nettverk for brystkreftforskning består av 15 forskningsgrupper fra 13 ulike institusjoner, samt en rekke utenlandske samarbeidspartnere. Daglig leder, Camilla Skare, sitter som representant for Brystkreftforeningen og jobber blant annet med å utvikle bedre organisering og kommunikasjon mellom fagmiljøene og Brystkreftforeningen. Ny nettside har tilrettelagt for at medlemmer skal få lett tilgang til å kunne delta I aktuelle forskningsprosjekter eller bli en brukermedvirker, rundt om i hele landet. Dette er viktige muligheter for den enkelte og for den felles kollektive kunnskapsoppdateringen ved å lære av hverandres erfaringskompetansen og få videreført denne kunnskapen inn i forskning, organisering og behandlingsforløp. 

Flere forskningsgrupper fordelt over hele landet

Det finnes et titalls ulike forskningsgrupper som forsker på brystkreft i Norge. Fra forskningsgruppe ved Sørlandets sykehus i sør til forskningsgruppe ved Nordlands Arktiske Universitet i nord. Her forskes det på alt fra gener og genomikk til ulike behandlingsmetoder. Her kan du se liste over de ulike forskningsgruppene.

Avhengig av brukermedvirkning 

 
 

For å kunne utføre sitt forskningsarbeid er forskningsgruppene avhengig av innspill og medvirkning fra brystkreftpasienter, denne type medvirkning er viktig for å kunne diskutere problemstillinger og dele erfaringer. Det er også nyttig for forskere å få vite hvilke temaer det ønskes forskning på, og her kan brystkreftpasienter komme med gode vurderinger i forhold til behovet for forskning. Det kan for eksempel være innspill til vinkling av problemstilling eller forskningsspørsmål fra pasientens ståsted, eventuelt også innspill til praktiske eller etiske utfordringer ved forskningen.

 

Trenger finansiell støtte

Forskningsarbeidet trenger finansiell støtte, og innsamlinger er ofte en svært viktig del av finansieringen. Brystkreftforeningen bistår også med økonomiske midler eksempelvis via Rosa sløyfe-aksjonen, hvor forskere og forskningsprosjekter hvert år mottar økonomisk støtte, til prosjekter, etter å ha søkt Rosa Sløyfe midler, knyttet til årets tema.

Ønsker du å lese mer om forskningsprosjekter?

Det finnes mye dokumentasjon fra forskningen som gjøres.

Pågående prosjekter og studier

Avsluttede prosjekter og studier

Ønsker du å lese publiseringer av våre medlemmer i internasjonale tidsskrifter?
Det finner du her!