Brystkreftforeningen følger tett det arbeidet som gjøres innenfor forskning på brystkreft i Norge og vi ser at deltakelse av pasienter i disse prosjektene gir gode resultater. Forskningsprosjektene blir stadig mer konkrete og presise, og pasienter som deltar opplever det som meningsfullt å kunne bidra til bedre behandling for fremtiden.

Du kan bidra

Som pasient kan du gi nyttige innspill, diskutere ulike problemstillinger og dele dine erfaringer. For eksempel kan det være svært gunstig for en forsker å være i dialog med sin målgruppe tidlig i et forskningsprosjekt for å kunne avdekke om retning og mål for forskningen er hensiktsmessig. Du kan også være med på å identifisere områder hvor det er behov for mer forskning. 

Brukerdeltakelsen skjer i ulike forum, det være seg i form av referansegrupper eller rådgivende grupper. Her kan du som pasient komme med dine tanker og vinklinger i forbindelse med en problemstilling eller et forskningsspørsmål. Kanskje kan du også være med på å belyse praktiske og etiske utfordringer i et forskningsprosjekt eller en studie. 

Her finner du informasjon om pågående studier som ønsker pasientdeltakelse

Informasjon om kommende forskningsprosjekter

Brystkreftforeningen informerer om prosjekter og studier med behov for brukerdeltakelse.På våre nettsider og via sosiale medier inviterer vi pasienter og brukere til å delta på kommende eller pågående prosjekter og studier, og vi informerer om selve studiet og hvem som oppfordres til å delta, samt oppgir kontaktinformasjon hvor de som ønsker å delta kan henvende seg.