BKF historie

Brystkreftforeningen har sitt utspring fra en besøkstjeneste for brystkreftopererte. I 1976 var det 180 brystkreftopererte som besøkte de ulike sykehusene i Norge som opererte for brystkreft. Omsorg og erfaringsutveksling gjennom samtaler er fremdeles en viktig del av foreningens arbeid.

Brystkreftforeningen har over 200 likepersoner som har taushetsplikt og tid til å snakke med brystkreftberørte. Likepersonene har selv erfaring med brystkreft, og tilbyr støtte og veiledning gjennom blant annet telefonsamtaler, kafétreff, treningsgrupper, medlemsmøter og sykehusbesøk.

Foreningen for brystkreftopererte

Foreningen ble formelt opprettet i 1992 under navnet Foreningen for brystkreftopererte. I 2012 ble navnet endret til Brystkreftforeningen. Det er i dag 56 lokalforeninger og 328 tillitsvalgte som gjennom sitt arbeid i ulike roller, sørger for å ivareta foreningens og medlemmenes interesser. De arrangerer aktiviteter over hele landet og sørger for at brystkreftberørte har en sosial møteplass i nærområdet.

Over 400 millioner til forskningRosa sløyfe

Forskning på brystkreft har vært en viktig prioritet. Nylig overrakte Brystkreftforeningen over 7 millioner kroner til Norsk brystkreftgruppe (NBCG) som skal brukes i kliniske brystkreftstudier. Gjennom Rosa sløyfe-aksjonen har foreningen bidratt med over 400 millioner til brystkreftsaken. Brystkreftforeningen arrangerte aksjonen første gang i 1999, og fra 2005 har Rosa sløyfe-aksjonen vært et samarbeidsprosjekt mellom Brystkreftforeningen og Kreftforeningen. Lokalforeningene spiller en viktig rolle og samler inn store beløp gjennom Rosa sløyfe-aksjonen hvert år (Foto: Vidar Dahle).

Brystkreftforeningen har helt fra starten hatt som formål å samle brystkreftberørte og opplyse, veilede og fremme brystkreftberørtes interesser. Foreningen har blant annet jobbet for retten til rekonstruksjon. Raskere tilgang til nye legemidler, persontilpasset behandling, valgfrihet og utvidet mammografitilbud er viktige kampsaker i dag.

 

Jubileumsbok

 

 

Jubileumsbok

I forbindelse med Brystkreftforeningens 20-års jubileum tok Hovedstyret initiativ til å samle Brystkreftforeningens historie og brystkreft i Norge gjennom de siste tyve årene. Oppdraget ble gitt til Inger Hasle – en ildsjel som har vært med siden oppstarten. I april 2012 ble historien samlet og lansert mellom to permer.