BKF historie

Høsten 1976 ble det som het "Kontakttjenesten for brystkreftopererte" etablert. En gruppe på 180 brystkreftopererte besøkte alle de ulike sykehusene som opererte for brystkreft. På denne tiden var det 50 sykehus som gjorde dette, mot dagens 18 behandlede sykehus. Besøkerne på sykehusene møttes hvert annet år for å holde seg oppdatert og utveksle erfaringer.

Etter påtrykk fra brystkreftdiagnostiserte og Kreftforeningen ble vedtatt å etablere en pasientforening for dem med brystkreft, som skulle være tilsluttet Kreftforeningen. Kontakttjenesten byttet samtidig navn til Besøkstjenesten. I løpet av 1991 ble oppbygningen av organisasjonen og vedtekter planlagt. I januar 1992 var foreningen et faktum med representantskap, hovedstyret og sekretariatet med daglig leder. Da vokste det også frem flere lokalforeninger, og allerede etablerte, lokale brystkreftnettverk sluttet seg etter hvert til Brystkreftforeningen. Ved utgangen av 1993 var det 40 lokalforeninger og 2008 medlemmer.

I forbindelse med Brystkreftforeningens 20-års jubileum tok Hovedstyret initiativ til å samle Brystkreftforeningens historie og brystkreft i Norge gjennom de siste tyve årene. Oppdraget ble gitt til Inger Hasle – en ildsjel som har vært med siden oppstarten. I april 2012 ble historien samlet og lansert mellom to permer.