BLI MEDLEM 

Brystkreftforeningen har både lokale og sentrale tilbud du som medlem kan benytte deg av. 

Som medlem får du:

  • Medlemsbladet Athene tilsendt i posten tre ganger i året
  • Tilbud om samlinger og arrangementer i regi av Brystkreftforeningen
  • Mulighet til å møte andre brystkreftberørte gjennom foreningens likepersonsarbeid 
  • Mulighet til å møte andre brystkreftberørte i våre lokalforeninger
  • Invitasjon til aktiviteter i lokalforeningene som fysisk trening for brystkreftopererte, temamøter, kurs og sosiale treff
  • Hva skjer i lokalforeningene? Ta en titt i vår aktivitetskalender
  • Informasjon om brystkreft gjennom våre informasjonskanaler og aktiviteter 
  • Mulighet til aktivt å delta i Rosa sløyfe-aksjonen, som Brystkreftforeningen arrangerer hver oktober sammen med Kreftforeningen

Samtidig bidrar du til å støtte Brystkreftforeningens arbeid med å støtte og hjelpe brystkreftberørte, og å ivareta deres interesser gjennom rettighetsarbeid overfor politiske og administrative myndigheter. 

Athene - en del av vårt medlemstilbud

Brystkreftforeningens medlemsblad «Athene» sendes til registrerte medlemmer per post. Bladet sendes også til behandlingssteder, andre kontaktpunkter for brystkreftberørte og samarbeidspartnere. 

Blant temaene som omtales i medlemsbladet er forskning, nye behandlingsmetoder, seneffekter, helsepolitikk, Rosa sløyfe-aksjonen og medlemmers erfaringer. Bladet gir også informasjon som kurstilbud og aktiviteter i foreningen.

Tips til saker eller spørsmål om annonsering? Kontakt redaksjonen

HER FINNER DU ALLE VÅRE MEDLEMSBLADER SOM LESBAR OG NEDLASTBAR PDF