Telefon:
21 49 24 79  

Adresse:
Besøksadresse: Øvre Vollgate 11, Oslo
Postadresse: Postboks 78 Sentrum, 0101 Oslo

E-post:
post(at)brystkreftforeningen.no
Vi ber om at sensitive opplysninger ikke sendes pr e-post.

Organisasjonsnummer:
987702923

For andre henvendelser, fyll ut skjema under: