Vedtekter og retningslinjer

Brystkreftforeningens vedtekter og retningslinjer (PDF, 190KB) behandles og vedtas i hovedsak av Landsmøtet. Hovedstyret, valgt av Landsmøtet, har myndighet til å behandle og vedta noen av retningslinjene.

 • Landsmøtet behandler og vedtar vedtekter for Brystkreftforeningen, samt retningslinjer for:
  • lokalforeninger i Brystkreftforeningen
  • valgkomité til Hovedstyret
  • valgkomité i lokalforeningene
  • kontrollkomiteen i Brystkreftforeningen
    
 • Hovedstyret behandler og vedtar retningslinjer for:
  • Brystkreftforeningen under 45
  • Likepersonstjenesten
    

Handlingsplan

Landsmøtet 2018 vedtok Brystkreftforeningens handlingsplan frem mot 2020.
Handlingsplanen beskriver hva organisasjonen skal jobbe med i perioden.

Årsmelding og årsregnskap

Årsmelding og årsregnskap blir endelig godkjent av Landsmøtet hvert annet år.

Årshjul for Brystkreftforeningen 2022

Styringsdokumenter og Referat

Under finner du samlet side for Årsmeldinger / årsregnskap, Protokoller og Referat

Arkiv styringsdokumenter og referat

Andre styringsdokumenter

Brystkreftforeningen er assosiert medlem av Kreftforeningen, og følger Kreftforeningens prinsipper og retningslinjer. Dette fremkommer av Brystkreftforeningens formålsparagraf.