Vedtekter og retningslinjer

Brystkreftforeningens vedtekter og retningslinjer (PDF, 342KB) behandles og vedtas i hovedsak av Landsmøtet. Hovedstyret, valgt av Landsmøtet, har myndighet til å behandle og vedta noen av retningslinjene.

 • Landsmøtet behandler og vedtar vedtekter for Brystkreftforeningen, samt retningslinjer for:
  • lokalforeninger i Brystkreftforeningen
  • valgkomité til Hovedstyret
  • valgkomité i lokalforeningene
  • kontrollkomiteen i Brystkreftforeningen
    
 • Hovedstyret behandler og vedtar retningslinjer for:
  • Brystkreftforeningen under 45
  • Likepersonstjenesten
    

Handlingsplan

Landsmøtet 2024 vedtok Brystkreftforeningens handlingsplan 2024-2026. (PDF, 327KB)
Handlingsplanen beskriver hva organisasjonen skal jobbe med i perioden.

Årsmelding og årsregnskap

Årsmelding og årsregnskap blir endelig godkjent av Landsmøtet hvert annet år.

Instruks for Hovedstyret i Brystkreftforeningen

Hovedstyret er Brystkreftforeningens øverste styreorgan mellom Landsmøtene, jf. vedtektenes punkt 8.1. Hovedstyret har vedtatt følgende styreinstruks (PDF, 545KB) for hvordan styrearbeidet skal foregå, saksbehandlingen og gjennomføring av styremøter.

Kommunikasjonsstrategi

Hovedstyret godkjente nylig Brystkreftforeningens kommunikasjonsstrategi frem mot 2024. Kommunikasjonsstrategien tar utgangspunkt i Brystkreftforeningens strategiske mål, og to av kommunikasjonsmålene er å øke antall medlemmer og øke medlemstilfredsheten. Du finner alle kommunikasjonsmålene og resten av kommunikasjonsstrategien her: Kommunikasjonsstrategi 2022–2024 (PDF, 1MB)

Årshjul for Brystkreftforeningen

Her kan du se Brystkreftforeningens aktiviteter for 2024

Styringsdokumenter og Referat

Under finner du samlet side for Årsmeldinger / årsregnskap, Protokoller og Referat

Arkiv styringsdokumenter og referat

Andre styringsdokumenter

Brystkreftforeningen følger Brystkreftforeningens etiske retningslinjer (PDF, 183KB) samt Kreftforeningens etiske retningslinjer, jmf Brystkreftforeningens vedtekter og retningslinjer.