Brystkreftforeningens likepersonstjeneste handler om kontakt mellom mennesker som kan hjelpe og støtte hverandre på bakgrunn av sine erfaringer med brystkreft. Alle som er berørt av brystkreft kan benytte seg av tilbudet.

Å være likeperson i Brystkreftforeningen er et frivillig, ubetalt verv for å hjelpe andre. Alle likepersoner i Brystkreftforeningen har gjennomgått kurs i det å være likeperson. En likeperson må være godkjent for å kunne virke som likeperson, må forholde seg til Brystkreftforeningens vedtekter og retningslinjer og skriver under på en taushetserklæring.

En likeperson skal ha et bearbeidet forhold til sin egen sykdom, og skal ikke gi medisinske råd. Brystkreft behandles meget forskjellig og det er den behandlende lege som skal ha det medisinske ansvaret.

Brystkreftforeningens likepersoner er i alle aldre.

Hvordan komme i kontakt med en likeperson?

Finn likepersoner i ditt nærområde ved å trykke her.

Brystkreftforeningen har likepersoner og kontaktpersoner for medlemmer som lever med metastatisk brystkreft, samt kontaktpersoner for menn med brystkreft, Under 45 og BRCA.

Under 45? Metastatisk brystkreft? BRCA genet? Mann med brystkreft eller pårørende? Ta kontakt med sekretariatet for å komme i kontakt med en likeperson.

Brystkreftforeningens likepersonsarbeid from Brystkreftforeningen on Vimeo