Daglig leder

Tekst: Solveig Brekke Weltzien
Foto: Erik Thallaug/Fotofolk AS

- Nå er det viktig å komme i gang med møteplasser der en kan få faglig påfyll og gjenoppta det sosiale, sier Camilla Skare engasjert.

Den påtroppende lederen skarrer på r-en, men det er også alt som er igjen av stavangerdialekten hun snakket i 13 år.

Hun minnes en god barndom i oljebyen, der alle lekte med alle. Hun sprang rundt i dynejakke og sjøstøvler og elsket å henge i stallen. Det var en annen tid. Foreldrene var opptatt med sitt, og det var mye fri flyt og fri ferdsel blant barna. Camillas far reiste mye og hadde studert i USA. Han tok med seg spennende matoppskrifter hjem og fortalte historier fra reisene sine. Dette inspirerte datteren, som valgte å reise i farens fotspor over Atlanteren. Hun tok en bachelor og master i USA, tilsvarende en norsk siviløkonomutdannelse. Siden fortsatte hun å reise mye, både gjennom jobben og privat.

Møt mennesker med nysgjerrighet

- Det å møte mennesker med en annen bakgrunn og fra en annen kultur, har lært meg mye. Det er viktig å prøve å se mennesket bak. Bakgrunnene former oss, og derfor ser vi verden med forskjellige øyne, påpeker Camilla.

Hun tenker seg om før hun utdyper:

- Vi kan velge hvordan vi ser mennesket foran oss. Hvordan velger vi å tolke den andres uttrykksmåter? Det er viktig å være nysgjerrig i stedet for kritisk dømmende, sier hun med alvor i de blå øynene.

Daglig leder

Denne nysgjerrigheten tar hun med seg inn i sin nye jobb, og hun gleder seg til å bli kjent med både ansatte, tillitsvalgte, medlemmer og samarbeidspartnere.

- Selv om alle organisasjoner og miljøer er ulike, opplever jeg at jeg forstår foreningens utfordringer. Jeg håper og tror at det at jeg er fremoverlent, resultatorientert og handlekraftig og dessuten glad i mennesker, gjør at jeg kan bidra til å ta foreningen videre.

Vi kan velge hvordan vi ser mennesket foran oss. Hvordan velger vi å tolke den andres uttrykksmåter? Det er viktig å være nysgjerrig i stedet for kritisk dømmende

- Hva tror du blir sentrale fokusområder for Brystkreftforeningen fremover?

- Likepersonsarbeidet er et viktig og prioritert kjerneområde i dag og vil fortsette å være det. Det kan være behov for å ytterligere styrke eller legge bedre til rette for dette arbeidet for å nå ut til alle som ønsker det.

Medbestemmelse

Et annet viktig fokus vil være påvirkningsarbeid.

- Vi må sikre at alle får det beste tilbudet de kan få. Og både ulike medlemsgrupper og den enkelte pasient kan ha forskjellige behov, sier hun.

Påvirkning overfor aktuelle myndigheter og aktører for å sikre best mulig oppfølging og medbestemmelse både under og etter behandling, vil være et prioritert område.

- Samtidig er det viktig at vi har de beste og mest hensiktsmessige screeningprogrammene som mulig, slik at vi tidlig får avdekket forstadier til brystkreft. Her er Norge dessverre ikke blant de beste i klassen, og det ønsker vi å gjøre noe med, fortsetter hun med engasjement i stemmen.

Gleder seg

Det er mange spennende oppgaver som venter på foreningens nye leder. Da er det godt at hun har med seg noen solide verdier hun kan navigere etter i hverdagen.

- Integritet er en viktig verdi for meg, å handle ærlig og redelig og sørge for at ord og gjerninger samsvarer. Å stå for det man mener er rett, selv om det koster. Det er jeg opptatt av, og det gjør at folk vet hvor de har meg, sier Camilla og smiler.

En annen verdi hun styrer etter er raushet. Både det å være raus overfor andre, men også å møte andre med åpenhet, nysgjerrighet og vennlighet.

- Vi må tolke andre i beste mening! Gjerne ved å ta et skritt tilbake før man vurderer andre og deres handlinger. Raushet er også å unne og ønske andre suksess – og faktisk hjelpe dem til det. Og så må man ikke glemme å være raus med seg selv, legger hun til.

Vi må tolke andre i beste mening! Gjerne ved å ta et skritt tilbake før man vurderer andre og deres handlinger.

Åpenhet er også en viktig verdi for Camilla. Åpenhet er nødvendig for å sikre effektiv kommunikasjon og redusere misforståelser. Og slik hjelper man også andre til å ta gode valg.

- Jeg forsøker å lytte aktivt og reflektere over hvordan jeg møter og tolker andre. Å være åpen hjelper meg til å forstå andre og selv bli forstått slik jeg ønsker.

Mot til å tenke annerledes

Den engasjerte siviløkonomen spør om hun får lov til å føye til en siste verdi som er viktig for henne?

- Mot er en undervurdert verdi. Jeg ønsker å være i førersetet i mitt eget liv, en skipper på egen skute! Ikke bare når jeg seiler, som er min favoritthobby på fritiden, men også på jobb. Men det er ofte lettere sagt enn gjort.

I et samfunn som er i stadig endring og hvor utviklingen går raskere og raskere, tror jeg man må være litt modig. Man må tørre å tenke annerledes og av og til bryte med det etablerte.

Når Camilla står foran en personlig utfordring, prøver hun å se for seg om hun – på sine eldre dager – ville være glad for at hun ikke gjorde det eller det, eller om hun vil være glad for at hun prøvde, selv om hun ikke skulle lykkes. Det har også vært viktig for henne å vise døtrene at man kan få til det meste, hvis man bare tør å satse.

- I et samfunn som er i stadig endring og hvor utviklingen går raskere og raskere, tror jeg man må være litt modig. Man må tørre å tenke annerledes og av og til bryte med det etablerte. Til det trengs det mot, sier hun med ettertrykk.

- Hvordan vil du beskrive deg selv som leder?Daglig leder

- Jeg håper kollegaer oppfatter meg som en åpen, nysgjerrig leder som er til stede og er tilgjengelig med godt humør! Det er viktig å le, og jeg ler lett, sier hun med et stort smil.

Camilla forteller at hun er resultatorientert og får energi av å løse oppgaver og nå mål.

- Teamarbeid og felleskap betyr mye – at vi lykkes og løser ting i fellesskap og gleder oss over hverandres suksesser. Det er viktig for meg at vi alle trives med det vi gjør og med hverandre, understreker hun.

Det er lov å gjøre feil

Hun ønsker seg et arbeidsmiljø der alle er trygge på å spille hverandre gode, der man tør å tenke nytt og der det er lov å feile.

- Skal man klare å skape en arbeidshverdag som man gleder seg til når man står opp om morgenen, er det en grunnleggende forutsetning at alle opplever at de gjør en jobb som er meningsfull og som de er stolte av, legger hun til.

- Når er du i flytsonen?

- Når jeg er motivert, engasjert, fokusert og såpass oppslukt at jeg glemmer tid og sted, svarer hun kjapt, før hun utdyper:

- Hvis man har de ferdighetene og ressursene (ikke minst støttespillere) som skal til for å løse en utfordring, blir enhver oppgave eller utfordring et mål man ønsker å oppnå og gleder seg til å løse, og ikke et problem.

På fritiden liker Camilla å seile, gjerne regatta, og der gjelder det samme. Når man seiler er alle enkeltpersoner og oppgaver, små som store, like viktige for at man skal lykkes, påpeker hun.

- Når vi er enige om hvor vi skal og vet hva vi skal gjøre, er trygge på og spiller hverandre gode …  Når det er lov å gjøre feil og kommunikasjonen er konstruktiv og åpen. Da glemmer jeg tid og sted, sier hun.

Det er i naturen Camilla henter energi.

- Jeg bruker naturen året rundt, men setter ingen farts- eller lengderekorder, sier hun spøkefullt.

- Noen ganger kan jeg bare ta med meg en bok ut, finne meg et øde sted med sol og gjerne god utsikt og slappe av.

Leder for Brystkreftforeningen, Camilla Skare
  • Alder: 53 år
  • Sivilstatus/familie: Single, to døtre, 19 og 22.
  • Bosted: Oslo
  • Tidligere jobber: Daglig leder i Indias barn, kampanjeleder i Amnesty, markeds- og kommunikasjonssjef i Econa, markedssjef i Finansforbundet og Sunkost.