Når man står midt oppi det så er det kanskje ikke det man tenker mest på, men hva når de lange timene kommer? Pårørende, enten de er familie, gode venner eller kolleger, kan være de som gjør verden litt enklere - tross alt. Det kan være godt å være pårørende, men det kan også være veldig vondt og vanskelig.

I Brystkreftforeningen vil vi gjerne støtte de pårørende så godt vi kan, enten det er gjennom fysiske møter, seminarer, informasjon eller digital dialog. Alle er vi forskjellige og alle har vi ulike behov - både som pasient og som pårørende.

Hos Kreftforeningens rådgivningstjeneste kan du treffe tverrfaglige team som kan snakke med deg om kreft og svare på spørsmål.

Se også mer om rollen som pårørende, reaksjoner og følelser på sidene til Pårørendesenteret:

Pårørendealliansen

PÅRØRENDESENTERET