Når man står midt oppi det så er det kanskje ikke det man tenker mest på, men hva når de lange timene kommer? Pårørende, enten de er familie, gode venner eller kolleger, kan være de som gjør verden litt enklere - tross alt. Det kan være godt å være pårørende, men det kan også være veldig vondt og vanskelig.

I tillegg til dine egne følelser som pårørende, må du ta hensyn til den sykes situasjon og den nye hverdagen. Vedkommende kan forandre sin væremåte og sine hverdagsprioriteringer, og trekke seg tilbake både fysisk og psykisk for å spare seg selv og andre. En slik atferd kan oppleves forvirrende og føles vanskelig å håndtere. Våg å snakke om det. Åpenhet gir gjerne en større opplevelse av fellesskap og nærhet. Det øker forståelsen mellom pårørende og den brystkreftdiagnostiserte.

I Brystkreftforeningen vil vi gjerne støtte de pårørende så godt vi kan, enten det er gjennom fysiske møter, seminarer, informasjon eller digital dialog. Alle er vi forskjellige og alle har vi ulike behov - både som pasient og som pårørende.

Relevante lenker til deg som er pårørende:

 • Brystkreftforeningens likepersonstjeneste
  En brystkreftdiagnose berører ikke bare den som har fått diagnosen, men også de nærmeste. Det er naturlig å oppleve et vidt spekter av følelser og reaksjoner hvis noen du er glad i eller kjenner diagnostiseres med brystkreft
 • En av mine nærmeste har fått kreft. Hva nå?
  På denne siden kan du lese mer om rollen som pårørende. Redsel, bekymring og maktesløshet. Sorg, sinne og fortvilelse. Følelsen av manglende kontroll og stå ved siden av seg selv. Dette er noen av reaksjonene og følelsene som kan oppleves når du står nær en som er kreftsyk.
 • Hva kan jeg gjøre
 • Barn som pårørende
  Det kan være fint å forberede barn på hvordan familiens hverdag endres i denne tiden, og gjøre det enklere å snakke sammen om vanskelige temaer.
 • Treffpunkt - et tilbud fra Kreftforeningen til barn og unge som er pårørende
 • Kreftkoordinator - tilbyr samtale og finner aktuelle tilbud i ditt nærområde. 
 • Ung Pårørende -  Ung Kreft er en forening for unge kreftrammede, men har også en rekke tilbud til unge pårørende. 
 • Informasjonsbrosjyre - brystkreftforeningens informasjonsbrosjyre til pårørende
 • Råd til pårørende - Kræftens Bekæmpelses nettside (dansk nettside)
 • Pårørendesenteret
  Pårørendesenteret.no er et nettsted for deg som er pårørende. Her finner du kunnskap, tips og råd, historier fra andre pårørende, og oversikt over rettigheter og hjelpetilbud. 
 • Pårørendealliansen
  Pårørendealliansen er en frittstående paraplyorganisasjon som jobber for å gjøre hverdagen til pårørende enklere. Organisasjonen er en aktiv pådriver i utformingen av pårørendepolitikk i Norge på vegne av alle pårørendegrupper.


Hos Kreftforeningens rådgivningstjeneste kan du treffe tverrfaglige team som kan snakke med deg om kreft og svare på spørsmål.