Vi ønsker å være en arena hvor brystkreftberørte i Norge kan dele erfaringer, opplevelser og kunnskap. Gjennom lokalforeningenes aktiviteter og tilbud kan du komme i kontakt med andre medlemmer og likepersoner i Brystkreftforeningen bosatt i ditt område. Her møtes medlemmer med ulik bakgrunn når det gjelder alder, diagnose og livssituasjon, men felles for alle er erfaring med brystkreft i en eller annen form. Dette er for mange viktige bidrag i rehabiliteringsprosessen, med et sosialt fellesskap og mestring av egen livssituasjon. 

Finn din nærmeste lokalforening her

Et eksempel er hvordan et svømmetreningstilbud for brystkreftbehandlede kan være viktig på flere måter, er denne kommentaren fra et medlem: «Samvær med andre som har ett bryst var grunnen til at jeg tørr vise meg offentlig med ett bryst også blant andre». Barrierer overvinnes og hjelper en videre på flere vis.

Alle lokalforeninger har et styre som planlegger og iverksetter den lokale aktiviteten. Ta kontakt med din nærmeste lokalforening for å få vite mer om tilbudet i ditt område, eller om du har tips til eller ønsker om lokale aktiviteter.