Brystkreftforeningen har 56 lokalforeninger spredd over hele landet. Våre lokalforeninger sørger for lokale aktiviteter og et nettverk med andre brystkreftberørte i ditt område.

Brystkreftforeningen ønsker å være en arena hvor brystkreftberørte i Norge kan dele erfaringer, opplevelser og kunnskap. Lokalforeningene er et kjerneelement i oppbyggingen av dette nettverket.

Gjennom lokalforeningenes aktiviteter og tilbud kan du komme i kontakt med andre medlemmer i Brystkreftforeningen bosatt i ditt område. Dette er for mange viktige bidrag i rehabiliteringsprosessen, med et sosialt fellesskap og mestring av egen livssituasjon. 

Et eksempel er hvordan svømmetreningstilbud for brystkreftbehandlende kan være viktig på flere måter. «Samvær med andre som har ett bryst var grunnen til at jeg tørr vise meg offentlig med ett bryst også blant andre». Barrierer overvinnes og hjelper en videre på flere vis.

Alle lokalforeninger har et styre som planlegger og iverksetter den lokale aktiviteten. Ta kontakt med din nærmeste lokalforening for å få vite mer om tilbudet i ditt område, eller om du har tips til eller ønsker om lokale aktiviteter.

Finn din nærmeste lokalforening her