Likepersonstjenesten

Gjennom vår likepersonstjeneste kan du møte en likeperson til en samtale. Samtalen kan være på på et behandlingssted, i lokalforeningen, på en kafé, digitalt med telefon eller på teams, hjemme hos deg, på et Vardesenter eller andre møtesteder, som avtales eller benyttes i likepersonsarbeidet.

Tradisjonelt har likepersonstjenesten (tidligere Besøkstjenesten) vært tilknyttet sykehusene som opererer og behandler brystkreft. Med et behandlingstilbud i endring, med kortere tid på sykehus og flere behandlingssteder å forholde seg til, har likepersonstjenesten endret seg til å bli mer fleksibel med flere møteplasser enn ved sykehussengen.

Dersom det finnes en likepersonstjeneste ved ditt sykehus, vil du få tilbud om å prate med en likeperson i forbindelse med behandlingen. Dersom du ikke fikk tilbud om samtale på sykehuset eller ønsker å møte en likeperson på et senere tidspunkt, kan du ta kontakt med sekretariatet, eller lokalforeningene, som kan henvise deg til nærmeste likepersonsleder eller godkjent likeperson, som kan sette deg i kontakt med en likeperson i ditt område.

Flere av våre likepersoner er også til stede på Vardesentrene tilknyttet flere av de største sykehusene i Norge.