Hva er en likeperson?

En likeperson i Brystkreftforeningen har selv erfaring med brystkreft. Denne erfaringen kan være til hjelp for andre som opplever å få brystkreft tett på livet, enten som diagnostisert, pårørende eller som på grunn av arv har høy risiko for å få sykdommen. En likeperson har tid til å lytte og vil ta deg på alvor. En likeperson har forutsetninger til å forstå din situasjon.

En likeperson skal ha et bearbeidet forhold til sin egen sykdom.

En likeperson skal ikke gi medisinske råd. Brystkreft behandles meget forskjellig og det er den behandlende lege, som skal ha det medisinske ansvaret.

En likeperson forholder seg til Brystkreftforeningens vedtekter og retningslinjer. Å være likeperson i Brystkreftforeningen er et frivillig, ubetalt verv for å hjelpe andre.

Alle likepersoner i Brystkreftforeningen har gjennomgått kurs i det å være likeperson. Likepersoner må være godkjente for å kunne virke som en likeperson og skriver under på en taushetserklæring 

Brystkreftforeningen har likepersoner og kontaktpersoner for medlemmer som lever med metastatisk brystkreft, samt kontaktpersoner for menn med brystkreft, Under 45 og BRCA.

Å være likeperson i Brystkreftforeningen er et frivillig, ubetalt verv for å hjelpe andre. Brystkreftforeningens likepersoner er i alle aldre.

Facebook-grupper 

Det er opprettet egne lukkede Facebook-grupper for:

I tillegg har lokalforeningene egne facebook sider, for å oppnå kontakt.

Ønsker du å bidra som likeperson i Brystkreftforeningen? Ta kontakt med din nærmeste lokalforening eller sekretariatet i Brystkreftforeningen.

Noen å snakke med nå? Kontakt en av våre lokalforeninger - oversikt finner du her.

Medisinske spørsmål? 

  • Ta primært kontakt med din behandlende lege. 
  • Kreftforeningen har opprettet en rådgivningstjeneste for spørsmål og veiledning fra utdannet helsepersonell, sosionomer og advokater.

Hvordan komme i kontakt med en likeperson?

Du kan finne informasjon om likepersoner i ditt nærområde ved å trykke her

Brystkreftforeningens likepersonsarbeid from Brystkreftforeningen on Vimeo.

Kontakt sekretariatet


Lokalforeningene en viktig møteplass for deg

Ved å ta del i aktiviteter i regi av Brystkreftforeningens lokalforeninger kan du møte andre brystkreftberørte og noen av likepersonene. Her møtes medlemmer med ulik bakgrunn når det gjelder alder, diagnose og livssituasjon, men felles for alle er erfaring med brystkreft i en eller annen form.

Mer om våre likepersonstilbud

Likepersonstjenesten
Gjennom vår likepersonstjeneste kan du møte en likeperson til en samtale. Samtalen kan være på på et behandlingssted, i lokalforeningen, på en kafé, digitalt med telefon eller på teams, hjemme hos deg, på et Vardesenter eller andre møtesteder, som avtales eller benyttes i likepersonsarbeidet.

Tradisjonelt har likepersonstjenesten (tidligere Besøkstjenesten) vært tilknyttet sykehusene som opererer og behandler brystkreft. Med et behandlingstilbud i endring, med kortere tid på sykehus og flere behandlingssteder å forholde seg til, har likepersonstjenesten endret seg til å bli mer fleksibel med flere møteplasser enn ved sykehussengen.

Dersom det finnes en likepersonstjeneste ved ditt sykehus, vil du få tilbud om å prate med en likeperson i forbindelse med behandlingen. Dersom du ikke fikk tilbud om samtale på sykehuset eller ønsker å møte en likeperson på et senere tidspunkt, kan du ta kontakt med sekretariatet, eller lokalforeningene, som kan henvise deg til nærmeste likepersonsleder eller godkjent likeperson, som kan sette deg i kontakt med en likeperson i ditt område.

Flere av våre likepersoner er også til stede på Vardesentrene tilknyttet flere av de største sykehusene i Norge.

 

Informasjon om Vardesentrene