Brystkreftforeningens likepersonstjeneste handler om kontakt mellom mennesker som kan hjelpe og støtte hverandre på bakgrunn av sine erfaringer med brystkreft. Alle som er berørt av brystkreft kan benytte seg av tilbudet.

En likeperson skal ha et bearbeidet forhold til sin egen sykdom.

En likeperson skal ikke gi medisinske råd. Brystkreft behandles meget forskjellig og det er den behandlende lege som skal ha det medisinske ansvaret.

En likeperson forholder seg til Brystkreftforeningens vedtekter og retningslinjer. Å være likeperson i Brystkreftforeningen er et frivillig, ubetalt verv for å hjelpe andre.

Alle likepersoner i Brystkreftforeningen har gjennomgått kurs i det å være likeperson. Likepersoner må være godkjente for å kunne virke som en likeperson og skriver under på en taushetserklæring.

Å være likeperson i Brystkreftforeningen er et frivillig, ubetalt verv for å hjelpe andre. Brystkreftforeningens likepersoner er i alle aldre.

Hvordan komme i kontakt med en likeperson?

Finn likepersoner i ditt nærområde ved å trykke her

Brystkreftforeningen har likepersoner og kontaktpersoner for medlemmer som lever med metastatisk brystkreft, samt kontaktpersoner for menn med brystkreft, Under 45 og BRCA.

Under 45? Metastatisk brystkreft? BRCA genet? Mann med brystkreft eller pårørende? Ta kontakt med sekretariatet for å komme i kontakt med en likeperson.

Brystkreftforeningens likepersonsarbeid from Brystkreftforeningen on Vimeo