Reaksjon

Reaksjonene og følelsene vil ha ulik varighet og styrke fra person til person. Noen følelser kan komme og gå, og de kan oppleves sterkere i noen perioder enn i andre. Uansett hvordan du reagerer, er din reaksjon like naturlig som alle andres. Du har rett til å oppleve situasjonen på din måte.

Åpenhet

Åpenhet har verdi på flere måter. Det kan gjøre det lettere for andre å se hva de kan gjøre for å hjelpe deg. Det kan også forhindre misforståelser.

Du avgjør selv hvor mye du vil dele med andre.

Dersom du ikke vil være åpen om situasjonen overfor alle, kan det være godt å ha én person å snakke med slik at du slipper å bære alt det vanskelige alene.

Ønsket om å støtte – og å få støtte

 
 

Parallelt med å håndtere og akseptere dine egne følelser og reaksjoner, er det gjerne et ønske om å støtte den som er syk så godt det lar seg gjøre. Det er ingen fasit eller oppskrift på hvordan.

Snakk sammen for å avklare ønsker og forventninger. Det vil bidra til å unngå misforståelser. Det vil gjøre det lettere å forstå hvordan dere kan støtte hverandre.

Ved å delta i møter med helsepersonell kan dere begge få informasjon om situasjonen, og det vil være lettere å snakke om sykdommen.

Som nærstående til en kreftsyk er det ingen som forventer at du skal klare alt alene. Det er viktig å be om hjelp og avlastning. Tenk gjennom nettverket ditt. Hvem kan bidra med praktiske oppgaver? Hvem kan du snakke med? Hvem lytter til deg? Hvem kan gi deg informasjon om rettigheter og muligheter?

 

Jobb og studier

For noen er det viktig å fortsette som før i jobb eller studier. Det kan oppleves som et viktig element av forutsigbarhet og trygghet i en ny hverdag. Det gir også mulighet til å bruke energi på annet enn sykdom.

For andre blir jobb eller studier en energityv, eller noe som relativt sett oppleves ubetydelig i situasjonen man er i. Andre ting oppleves viktigere.

Det er du selv som må avgjøre og kjenne etter hva som er riktig for deg.

Andres spørsmål og tilstedeværelse

En kreftdiagnose resulterer også i et informasjonsbehov hos naboer, kolleger og andre dere kjenner. Det er lov å si ifra dersom henvendelsene blir for mange.

Etter hver kontroll sendte jeg en kort tekstmelding til venner og bekjente. «Gode resultater i dag». Da kan du få en tommel opp eller noen fine ord tilbake. 
 - Haakon

Det kan også være vanskelig for andre å vite hvordan de skal gå frem, selv om de gjerne vil vise støtte. Det kan være lettere om du tar kontakt først.

HJELP TIL PÅRØRENDE