Det er opprettet egne lukkede Facebook-grupper for:

I tillegg har enkelte av lokalforeningene egne facebook sider eller grupper. Søk etter din lokalforening.