Det er viktig å fortelle barn og unge hva som skjer. De vil uansett skjønne at noe er galt. Får de ingen informasjon kan de lett tro at situasjonen er verre enn den er. Snakk med dem og vær ærlig. Åpenhet skaper trygghet i det utrygge, og gir rom for å stille spørsmål. Vær oppmerksom på at barn ikke alltid uttrykker spørsmål direkte. Tanker og følelser kan vises gjennom lek eller tegninger. Det kan være et fint utgangspunkt for å etterspørre barns tanker og spørsmål. Barn veksler fort mellom sorg og glede, og slike humørsvingninger er helt normalt.

La barna være med på sykehuset slik at de kan få se og snakke med den syke. Forbered dem konkret på det som venter. Gi barn og unge kreftpårørende kunnskap om hvordan krefthandling kan endre utseendet til noen de er glad i. Kanskje vil mor eller bestemor snakke mindre enn vanlig, være blekere og ha operasjonssår med bandasje. Barn og unge kan lett påta seg skyld – snakk med dem om at ingen kan bebreides for sykdommen.

Selv om familien opplever en vanskelig tid, er det både lov og nødvendig for barn og unge å bruke tid på å være sammen med venner og gjøre aktiviteter de vanligvis gjør.

Hvis familien har behov for hjelp kan helsepersonell, kreftkoordinator i kommunen, Brystkreftforeningen eller Kreftlinjen oppsøkes for råd og veiledning.

KONTAKT OSS