Relevante linker:

  • Brystkreftforeningens likepersonstjeneste - 
    en likeperson har selv erfaring med brystkreft, for alle berørte
  • Treffpunkt - et tilbud fra Kreftforeningen til barn og unge som er pårørende
  • Kreftkoordinator - tilbyr samtale og finner aktuelle tilbud i ditt nærområde. 
  • Ung Pårørende -  Ung Kreft er en forening for unge kreftrammede, men har også en rekke tilbud til unge pårørende. 
  • Informasjonsbrosjyre (PDF, 2MB) - brystkreftforeningens informasjonsbrosjyre til pårørende
  • Råd til pårørende - Kræftens Bekæmpelses nettside (dansk nettside)

 

Pårørendeundersøkelsen 2020