Den årlige landssamlingen er en unik anledning til å bli kjent med andre unge medlemmer i Brystkreftforeningen som alle er berørt av brystkreft. 

Invitasjon til den årlige landssamlingen sendes ut til foreningens medlemmer. Det holdes av plasser til nyopererte.

Når samlingen nærmer seg legges det ut dokumenter for samling og årsmøte her.