Brystkreft-boka

Dette er en informasjonsbok for pasienter og pårørende og tar sikte på å dekke det store informasjonsbehovet som oppstår når en kvinne tror hun har brystkreft eller etter at hun har fått diagnosen.

Denne boken ble sist oppdatert i 2007.

Les Brystkreft-boka her (pdf) (1MB)