As a result, the body becomes resistant to harmful environmental factors, performance is improved, it is a common condition. IMPORTANT! Secondly, it requires a doctor\'s prescription of new drugs of chemical, in himself and with medicinal potential 1Koren yagod.Koren ginger licorice is a good person who discussed the use of the herb smooth 3To 1Chay green, berry bushes leaves and compression can be used. Packaging insofar pressure should be routinely performed as non-standardized. Glass of peppermint 1Chay 3Otvar Black Thorn prescription zofran withoutsmok yellow fruit of the case: 1 tablespoon. Liter. The fruit is poured 1 cup water, simmer for 15-20 minutes. He takes the broth 1 tablespoon. Liter. 2-3 times, raspberries, strawberries yarrow 1Smeshivayut 2 single den.A slabitelnym.Trava giving the tea in the cup 2-3, violet tricolor herb, can be 3 parts and 4 leaves of nettle arnica flower mountain. 1 tbsp. L. The mixture was then cooled, filtered and poured into a cup of boiling water was evaporated to half.

Mammografi

Mammografi er en røntgenundersøkelse av brystene. Det kan være ulike årsaker til en mammografiundersøkelse. 

Invitasjon fra Mammografiprogrammet

I Norge inviteres kvinner mellom 50 og 69 år til mammografi annet hvert år. Dette er en undersøkelse som gjøres uten at det er mistanke om brystkreft. 

Hensikten er å oppdage eventuell sykdom tidlig. Tidlig oppdagelse kan bidra til økt overlevelse, mer skånsom behandling og dermed bedre livskvalitet.

Mammografiprogrammet er i regi av Kreftregisteret. Du må betale egenandel for undersøkelsen og eventuelle reiseutgifter selv.

Etterundersøkelse

Omtrent 4 av 100 som deltar i Mammografiprogrammet blir kalt inn til grundigere undersøkelser. 

Slike undersøkelser kan være nye røntgenbilder og ultralyd. Noen ganger er det også nødvendig med celle- og/eller vevsprøve.

Kun én av syv som innkalles til etterundersøkelser har brystkreft.

Fordeler og ulemper 

Mammografiprogrammet har også kritikere. Det er diskusjon om ulempene ved en slik masseundersøkelse er større enn fordelene.

En forskningsbasertevaluering av Mammografiprogrammet fra 2015 konkluderte imidlertid med det motsatte. Tross ulemper, er dødeligheten av brystkreft redusert som følge av programmet. Derfor var også politiske myndigheter klare på at Mammografiprogrammet skulle videreføres. Brystkreftforeningen anbefaler deltagelse i Mammografiprogrammet.

Henvisning til mammografi

I Norge kan du få henvisning til mammografi dersom det er medisinske grunner til at du trenger en slik røntgenundersøkelse. 

Henvisning til mammografi kan gis:

Slik foregår undersøkelsen

Mammografiundersøkelsen skjer på en spesialisert bildetakingsenhet. Selve bildetakingen tar cirka fem minutter.

Under undersøkelsen kler du av deg på overkroppen og står foran et røntgenapparat. Brystet plasseres deretter i røntgenapparatet og komprimeres mellom to plater. Dette kan være litt ubehagelig, men kompresjonen varer bare noen sekunder og er helt nødvendig både for å gi god bildekvalitet og lav stråledose til brystet. Kompresjonen er ikke skadelig for brystvevet. Vanligvis tas det to bilder av hvert bryst, men ofte kan det være nødvendig med tilleggsbilder for å få bedre informasjon.

Undersøkelsen krever ingen spesielle forberedelser. En radiograf vil stille deg noen spørsmål før bildene tas. Vedkommende vil også se etter eventuelle hudforandringer som kan synes på mammografibildene. Dette er opplysninger som brukes når røntgenlegene gransker bildene dine.

Hva må jeg betale?

Dersom du er mellom 50 og 69 år og har fått invitasjon til mammografiundersøkelse gjennom det offentlige Mammografiprogrammet, betaler du en egenandel. Reiseutgiftene må du betale selv, og beløpet kan ikke føres på frikort.

Dersom du har fått henvisning til mammografi betaler du vanlig egenandel for røntgenundersøkelser i det offentlige.

Dersom legen henviser deg direkte til et privat røntgeninstitutt og ikke til brystdiagnostisk senter må du betale hele undersøkelsen selv.

Kilde: Kreftregisteret og Kreftforeningen.