Det er behandlende helsepersonell som gir informasjon om mulige bivirkninger og hvordan disse kan håndteres. Dersom du er usikker på noe, vil du få best informasjon om din situasjon ved å snakke med behandler eller en sykepleier som kjenner behandlingen din.

Bivirkninger av hormonbehandling
Hormonbehandling gis i fem til ti år etter diagnosetidspunktet. Erfaring tilsier at en del pasienter er usikre på hvor de kan henvende seg for hjelp i denne perioden, fordi det er lenger tid mellom sykehusbesøkene. 

* Dersom du har behov for informasjon, skal du kontakte kreftlegen eller fastlegen din.  Selv om du har bivirkninger, frarådes du på det sterkeste å avslutte behandlingen selv.

Etterkontroller er en viktig arena for blant annet å ta opp spørsmål om bivirkninger av hormonbehandling. Kreftforeningens nettsider gir mer informasjon om plager som følge av antihormonell behandling.