Kommunene skal ha et tilbud om fysioterapi. Fysioterapitjenesten består av kommunalt ansatte fysioterapeuter og private fysioterapeuter som har driftsavtaler med kommunen, ifølge helsenorge.no

Du må betale egenandel for time hos fysioterapeut dersom du ikke har godkjent yrkesskade. 
Benytter du en fysioterapeut uten driftsavtale med kommunen, må du selv betale for behandlingen. 

Fra 1. januar 2018 er det ikke lenger krav til henvisning for å få dekket utgifter til fysioterapi. 

Lymfødem

Dersom du sliter med lymfødem bør du oppsøke en fysioterapeut med spesialkompetanse, kommunen skal ha oversikt over tilgjengelig kompetanse i kommune, se kommunen nettside. Det finnes også spesialister i onkologisk fysioterapi oversikt over dette finner du på nettsidene til Norsk Fysioterapeutforbund

Les mer om rehabilitering og andre hjelpetilbud