«En dag kreft. Et par uker senere operasjon. Rett etter er det utskrivelse fra sykehuset, ytterliggere behandling som ofte kan være en stor påkjenning og alt skjer i raskt tempo. Så er vi tilbake i jobb. Vi skal takle "kreften" med alt hva dette innebærer for en selv, familie, ektefelle osv. Hvem klarer alt dette fysisk og psykisk?» 

Sitat over kommer fra en av Brystkreftforeningens likepersoner. Rehabilitering skal gi deg mulighet til å komme tilbake i hverdagen igjen etter kreftbehandling og hjelp til å håndtere endringer som følger av sykdommen og behandlingen. Målet er å kunne mestre livet med og etter kreftsykdom med best mulig livskvalitet. Rehabilitering handler om både medisinske, sosiale og psykososiale behov.  

om BRYSTKREFTFORENINGENS LIKEPERSONER 

Hvordan foregår rehabilitering 

Behovet for rehabilitering under og etter kreftsykdom kan variere. Hva slags diagnose og behandling du har vært gjennom, fysisk form og livssituasjon, kan ha betydning for hva slags rehabilitering du trenger. Mye av rehabiliteringen etter sykdom foregår i det daglige. 

Det er mye du kan gjøre på egenhånd (dette kalles ofte for egenrehabilitering). Noen kreftpasienter vil imidlertid trenge støtte fra fagpersoner og tilrettelagte tjenester på sykehuset, fra kommunen eller på rehabiliteringssenter.  

Har du sammensatte behov og trenger tjenester fra flere tjenesteytere over lengre tid, har du rett på en individuell plan. Den skal sikre at du får et helhetlig og koordinert tilbud tilpasset dine behov og mål. Du kan selv ta initiativ til å få en individuell plan ved å snakke med legen, sykepleier eller sosionom på sykehuset, fastlegen og annet helsepersonell i kommunen eller NAV. 

Hvem tilbyr rehabilitering og hva kan jeg gjøre selv?

Her kan du lese mer egenrehabilitering, tilbud på sykehus, tilbud i kommunen, rehabiliteringssentre, rehabilitering i ulike landsdeler og rehabilitering når du skal tilbake i jobb:  Om rehabilitering 

Brystkreftforeningen har likepersoner på flere av sykehusene og rehabiliteringssentrene. 

Tilbud fra andre foreninger  

Kreftforeningen har gjennom sine åtte distriktskontorer en rekke tilbud flere steder i landet, rettet mot pasienter, pårørende, etterlatte, barn og unge, samt frivillige. 

Tilbudene varierer fra fysisk aktivitet og møteplasser for unge, til sorggrupper og informasjonsmøter. 

Hos Kreftforeningens rådgivningstjeneste kan du treffe tverrfaglige team som kan snakke med deg om kreft og svare på spørsmål. 

Norsk lymfødem- og lipødemforening har som målsetning å utøve rådgivende opplysende og hjelpende virksomhet overfor alle med lymfødem og deres familier. Se tilbudene: Lymfødem