Brystkreftforeningen under 45s gavekonto

Unge brystkreftberørte kan søke Brystkreftforeningen under 45 om økonomisk støtte til trivselstiltak. Slike tiltak kan for eksempel være rehabilitering eller ferie med familien. 

Det kan søkes om inntil 5.000 kroner. Søkeren må være 45 år eller yngre. 
Denne støtteordningen er forbeholdt medlemmer av Brystkreftforeningen. 

Styret i Brystkreftforeningen under 45 behandler søknader til gavekontoen en gang i året. Søknadsfrist er 1. april. Søknader sendes innen fristens utgang til kasserer i styret i Brystkreftforeningen under 45. 

Søknadsskjema (DOCX, 45KB)

Midler fra Anett Andersens Legat 

Legatet har som formål “... å gi støtte til personer til og med 35 år, som har brystkreft med spredning. Legatmidlene skal brukes til ting eller gjøremål som vil kunne bidra til en hyggeligere hverdag og til økt velvære man ellers ikke ser seg i stand til å prioritere”. 

Søknadsfrister er 15. september og 15. mars hvert år. Tildeling foregår henholdsvis 23. april og 23. oktober. 

Søknadsskjema og mer informasjon finner du på nettsidene deres.

Økonomisk støtte fra Kreftforeningen

Kreftforeningen gir økonomisk støtte til kreftpasienter og pårørende som har økonomiske vanskeligheter på grunn av sykdom og behandling.  

Søknadsfrist er den 10. i hver måned, i desember noe tidligere. 

Hvem kan få støtte? 

  • Kreftpasienter og pårørende kan søke 
  • Kreftpasienten må enten være under behandling, rehabilitering eller ha omfattende senfølger. I helt spesielle tilfeller gis det støtte til etterlatte, og da særlig hvis det er mindreårige barn i husstanden. Det gis ikke støtte til behandling i utlandet 
  • Søkeren må være i en vanskelig økonomisk situasjon på grunn av kreft og behandling 

Les mer om ordningen her: Søknadsportal Kreftforeningen 

Mer om pasientrettigheter 

Du kan lese mer om pasientrettigheter på Helsenorge sine nettsider:

Helsenorge - rettigheter