Vi gjør oppmerksom på at informasjonen på denne siden er generell fordi behandlingen av brystkreft stadig oftere tilpasses den enkelte.

Din behandler er din viktigste kilde til informasjon

Forskning og ny kunnskap øker muligheten for stadig mer målrettet og individualisert behandling. Behandlingen tilpasses stadig oftere den enkeltes situasjon.
Det er din behandler som er den viktigste kilden til informasjon og kunnskap om behandlingen du får og det programmet som er satt opp for deg. Det er behandler som har detaljkunnskapen om din situasjon, hvordan kreftcellene i din svulst oppfører seg og hvordan du reagerer eller kan reagere på behandlingen. Derfor er det også din behandler som kan gi de utdypende svarene om hvorfor din behandling er som den er.

All behandling av brystkreft i Norge er i tråd med nasjonale retningslinjer som oppdateres jevnlig. De er basert på internasjonal forskning og kunnskap, samt faglige diskusjoner om hvilket behandlingsregime som vil gi best resultater i gitte situasjoner.

Bli medlem

Hva avgjør behandlingen? 

Behandlingen bestemmes blant annet ut ifra svulstens størrelse, hvilke egenskaper kreftcellene i svulsten har og om kreftcellene har spredd seg til nærliggende lymfeknuter eller andre deler av kroppen.

Alder og generell allmenntilstand er også av betydning fordi det henger sammen med hvor godt man er forventet å tåle behandlingen.

Individuelle vurderinger ligger alltid til grunn for valg av behandling.

Hvordan kan brystkreft behandles?

Det er ulike måter å behandle brystkreft på, og alle behandlingsformer og kombinasjoner av disse vurderes i hvert enkelt tilfelle.

De vanligste behandlingsformene er:


Behandlingen som retter seg mot selve kreften kan ha bivirkninger, og i noen tilfeller er det også behov for å få hjelp til å håndtere disse. Les mer om bivirkninger her.

Kliniske studier

 
 

I forbindelse med behandlingen kan man bli invitert, anbefalt eller selv ha et ønske om å delta i kliniske studier hvor nye behandlingsmetoder prøves ut. Kliniske studier kalles også noen ganger for utprøvende behandling. Hensikten er å undersøke virkningen av medisinske behandlingsmetoder for å sikre best mulig behandling av pasienter. Egenskaper som alder, diagnose, behandlings- eller sykdomshistorikk avgjøre hvem som kan delta. Disse kravene må følges strengt for studien skal gi sikre resultater.

Dersom du lurer på om det finnes kliniske studier hvor du kan delta, kan du ta forhøre deg med din behandlende lege. Ønsker du å lese mer om hva kliniske studier innebærer? Da kan du klikke her for å lese en brosjyre om kliniske studier (PDF, 3MB).

NBCG har på sine hjemmesider en oversikt over pågående studier som er åpne for inklusjon. Hos helsenorge.no finnes også en nasjonal oversikt over kliniske studier i spesialisthelsetjenesten, hvor en søkefunksjon gjør det mulig å finne studier relatert til brystkreft.