Dersom det blir funnet en genfeil, kan det ha betydning for den videre oppfølgingen av deg. Da kan slektningene dine kan også få gentest, og kreft hos disse kan forebygges eller oppdages tidlig. 

En gentest er en enkel blodprøve som kan vise om det er arvelig årsak til brystkreft. Dersom det blir funnet en genfeil, kan det ha betydning for brystkreftbehandlingen og videre oppfølging. Andre slektninger kan også få gentest, og da kan kreft hos disse forebygges eller oppdages tidlig.

De siste 5-10 årene har mange brystkreftpasienter fått tilbud om gentesting på sykehuset i forbindelse med behandlingen sin. De aller fleste (95%) av de som blir spurt takker ja til gentest. Det blir funnet genfeil i et av de tre brystkreftgenene (BRCA1, BRCA2 og PALB2) hos cirka 5 % av alle brystkreftpasienter. Mange tror at det bare er grunn til å mistenke arvelig brystkreft dersom andre i familien også har hatt brystkreft. Men det viser seg at hos halvparten av de det blir funnet genfeil hos, er det ingen andre kjente brystkrefttilfeller i familien.

Gjennom et samarbeid med Oslo Universitetssykehus og Kreftforeningen håper vi at mange tidligere brystkreftpasienter vil få en gentest nå dersom de ønsker det.

Hvis du tidligere har hatt brystkreft eller hvis du ble gentestet før 2014, kan du få en gentest nå. Du kan be fastlegen din (eller en privatpraktiserende lege/avtalespesialist) om å bestille gentesten. Analysene gjøres ved Avdeling for medisinsk genetikk, Oslo universitetssykehus.

Du finner mer informasjon om gentesting, hvordan du skal gå fram for å ta gentest og informasjon du kan vise til legen din på nettsiden til Oslo universitetssykehus - seksjon for arvelig kreft. 

Pasienter og fastleger som har spørsmål, kan ta kontakt med Seksjon for arvelig kreft ved Oslo universitetssykehus på telefon 47 64 98 65. Telefonen er betjent alle hverdager i arbeidstiden. Hvis du ikke får svar, blir du ringt tilbake. 

INFORMASJON TIL DEG SOM HAR HATT BRYSTKREFT

INFORMASJON TIL LEGEN SOM SKAL REKVIRERE TESTEN