Tekst: Redaksjonen og Samvalgssenteret, Universitetssykehuset Nord-Norge
Foto: Helsenorge.no og Samvalgssentere, Universitetssykehuset Nord-Norge

Du har en lovfestet rett til å delta i valg om egen helse. Dette kalles samvalg.

Målet med samvalg er at du som er pasient, og som står foran valg om utredning og behandling skal:Samvalg

  • Bli invitert i samtalen
  • Få grundig informasjon om alle dine alternativer (Fordeler, ulemper, risiko og nytteverdi)
  • Få lov til å uttrykke hva som er viktig for deg
     

Sammen med din behandler kommer dere frem til hvilken behandling som passer best for deg og din livssituasjon.

Tørr å spørre

I møtet med din behandler kan disse tre spørsmålene hjelpe deg til å kunne ta et informert valg.Samvalg

  • Hvilke alternativer har jeg?
  • Hvilke fordeler og ulemper er mulige ved disse alternativene?
  • Hvor sannsynlig er det at jeg vil oppleve noe av dette?

 

Samvalgsverktøy

På helsenorge.no finner du et samvalgsverktøy om brystkreftkirurgi

Her kan du også høre andre pasienters erfaringer med samvalg. Hør Elin fortelle om hvorfor det kan være lurt å kjenne til samvalg i forkant av brystkreftbehandling i filmen under:

Når man får en slik diagnose går det veldig fort. De tar biopsi og de finner ut at det er kreft. Så må de ta en rask avgjørelse på om det skal opereres, eller hva slags behandling man skal starte med. Vær klar over at nå tilpasser de behandlingen individuelt.

 

Elin Sæbbe, pasient

Fordeler og ulemper

Et samvalgsverktøy er en kvalitetssikret nettside som hjelper deg med å få oversikt over de behandlingsvalg som finnes for din diagnose, samt fordeler og ulemper med de ulike alternativene.

Dette kan hjelpe deg med å reflektere over hva som er viktig for deg, samt understøtte diskusjonen med din behandler.

Les mer om Samvalg på helsenorge.no/samvalg