Foto: Canva

Det er vanligvis fastlegen som henviser til videre utredning, eller du kan bli etterinnkalt etter mammografiscreening. Utredningen er vanligvis ferdig innen 14 dager. Fra 1. januar 2015 ble pakkeforløpet for brystkreft igangsatt. Dette beskriver forventet tidsbruk for de ulike delene av forløpet, og skal bidra til å skape mer forutsigbarhet og trygghet.

Dersom du er henvist til pakkeforløp for brystkreft, får du nyttig informasjon i dette informasjonsskrivet fra Helsedirektoratet.

Hva er trippeldiagnostikk?

Ved mistanke om brystkreft gjennomføres en såkalt trippeldiagnostikk. Dette innebærer klinisk undersøkelse, mammografi og/eller bildeundersøkelse av brystet og en prøve av selve svulsten. 

  1. Klinisk undersøkelse: Legen gjør en generell undersøkelse med spesielt fokus på bryst, armhule og halsregionen.
     
  2. Mammografi og/eller bildeundersøkelse: Mammografi er en bildeundersøkelse av brystene som kan vise en kreftsvulst. Undersøkelsen kan vise svulster som er for små til å kjennes med hendene. Selve bildetakingen tar cirka fem minutter. Under undersøkelsen kler du av deg på overkroppen og står foran et røntgenapparat. Brystet plasseres i røntgenapparatet og komprimeres mellom to plater. Dette kan være ubehagelig, men varer bare i noen sekunder og er helt nødvendig for å gi god bildekvalitet og lav stråledose til brystet. Ultralyd og MR kan være aktuelle tilleggsundersøkelser. Det vurderes i hvert enkelt tilfelle. 

LES MER OM MAMMOGRAFI HER 

3. Prøve av svulsten: En nål stikkes gjennom huden og inn i svulsten. Prøven tas for å kartlegge om svulsten består av godartede eller ondartede celler. Norsk Helseinformatikk har utfyllende informasjon om denne prøven.

I noen tilfeller er flere undersøkelser nødvendig og det vil du i så fall få informasjon om underveis. 

Ved sykehuset du henvises til, skal det være en forløpskoordinator du kan kontakte dersom du har praktiske spørsmål om utredningen. Sykehusene skal ha kontaktinformasjon til forløpskoordinator tilgjengelig på sine nettsider sammen med informasjon om telefontider.