Brystkreftforeningen er ikke ansvarlig for innhold på de eksterne sider det lenkes til. Sider du savner i oversikten?

Tips oss gjerne

Foreninger og organisasjoner

 • EUROPA DONNA - Den europeiske brystkreftforeningen. Medlemmene er organisasjoner fra land i hele Europa, blant annet den norske Brystkreftforeningen. Organisasjonen bistår medlemsorganisasjonene i kompetanseutvikling og påvirkningsarbeid, og jobber for god og kvalitativ behandling over hele Europa. 
 • Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation - Den svenske brystkreftforeningen
 • Dansk Brystkræft Organisation -  Den danske brystkreftorganisasjonen
 • Bót til Bata - Bót til Bata er en undergruppe av den færøyske kreftforeningen for brystkreftberørte


Informasjon tilrettelagt for pasienter

 • Pakkeforløp for kreft -utredning ved mistanke brystkreft - Generell informasjon fra helsenorge.no om pakkeforløpet for brystkreft
 • Kreftlex -  Et digitalt oppslagsverk/leksikon om 44 ulike krefttyper, deriblant brystkreft. Informasjonen på sidene er tiltenkt pasienter og pårørende
 • Kreftforeningen -  Den norske kreftforeningens informasjon om brystkreft, om alt fra årsaker og symptomer, til behandling, seneffekter og oppfølging
   

Informasjon på andre språk enn norsk

Medisinskfaglig informasjon

 • Norsk Bryst Cancer Gruppe - NBCG består av Norges fremste behandlere av brystkreft. På faggruppens hjemmeside finnes blant annet retningslinjer for behandling, behandlingsskjemaer og pågående studier.
 • Helsedirektoratet - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av pasienter med brystkreft
 • Nye metoder - Informasjon om gangen i Nasjonalt system for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten, for eksempel ved nye kreftlegemidler 
 • Bioteknologirådet - Bioteknologirådet har blant annet informasjon om arv, genetikk og genetisk veiledning.
   

Fakta og statistikk

 • Kreftregisteret - Tall og statistikk om kreft i Norge. Inkluderer egen faktaside om brystkreft.
 • NORDCAN - Tall og statistikk om de 50 største kreftformer i de nordiske land. NORDCAN-prosjektet er støtte av Nordic cancer Union
 • Cancer Research UK - Tall og statistikk om brystkreft fra Cancer Research UK, en britisk veldedighetsorganisasjon som informerer om kreft og støtter kreftforskning, inkludert brystkreft. Lenken fører deg rett til organisasjonens sider om brystkreft
 • Europa Donna - Tall og statistikk om brystkreft fra den europeisk organisasjonen Europa Donna
   

Arvelig brystkreft

Diskusjonsforum, brukererfaringer og pasientopplevelser

 • Overgang.no - Seksjonsleder ved Seksjon for bryst- og endokrinkirurgi ved Oslo Universitetssykehus, Ellen Schlichting, svarer på spørsmål om brystkreft en gang i måneden på nettsiden overgang.no. Du kan også lese tidligere spørsmål og svar på siden
 • Kreftkamp - Her deler kreftdiagnostiserte, blant annet brystkreftdiagnostiserte, sine erfaringer og opplevelser med sykdommen
 • Kræftens Bekæmpelses Cancerforum - Forum på hjemmesiden til den danske kreftforeningen 
 • Breast Cancer Care Forum - Forum delt opp i ulike tema relatert til brystkreft, blant annet behandling, livet etter brystkreft, metastatisk brystkreft og pårørende


Unge brystkreftdiagnostiserte 

 • Young Survival Coalition - En engelskspråklig, global organisasjon for unge kvinner som er berørt av brystkreft. De har nyttig informasjon, og tilbyr kontakt med andre unge, brystkreftberørte på tvers av landegrenser
 • Lavender Trust - Britisk veldedig organisasjon som samler inn penger med formål om å støtte forskning og tilby informasjon til unge kvinner berørt av brystkreft
   

Rehabilitering, kurs, samlinger og andre tilbud til brystkreftberørte

 • Helsenorge.no om rehabilitering - En informativ side fra helsenorge.no om kreft og rehabilitering. På siden finnes flere tips om lokale og nasjonale rehabiliteringstilbud
 • Mestring.no om tilbud i helseforetakene - På denne siden finnes en oversikt over hva som finnes av lærings- og mestringstilbud i helseforetakene i Norge. Følg "Slik brukere dere oversikten"-oppskriften på siden det lenkes til for å finne hvor det er brystkreft-tilbud
 • Mestring.no om kommunale tilbud - På denne siden finnes en oversikt over kommunale lærings- og mestringstjenester som finnes
 • Kreftforeningen - Kreftforeningens informasjonsside om ulike rehabiliteringstilbud for kreftberørte
 • Vardesenteret - Vardesenteret finnes i tilknytning til flere sykehus i norske byer, og er et tilbud til kreftberørte og deres pårørende
   

Alternativ og komplementær behandling


Nettbutikker

 • Hjertevakten - Nettbutikk som selger spesialtilpassede brystholdere for brystopererte
 • Amoena - Proteser og tekstiler til brystkreftopererte kvinner
   

Andre sider som bør nevnes?

Tips oss gjerne