Når hele brystet fjernes, kalles det mastektomi. Når det er tilstrekkelig å fjerne svulsten og vevet rundt, kalles det en brystbevarende operasjon.

Hvilken operasjonsmetode som velges henger sammen med egenskaper ved svulsten eller svulstene, og egenskaper i kreftcellene, men faktorer som arvelighet, alder og generell allmenntilstand spiller også inn.

Operasjonsmetoden diskuteres med deg som pasient. Noen pasienter ønsker mastektomi selv om det er mulig å gjennomføre brystbevarende operasjon. De fleste som har mulighet velger likevel brystbevarende operasjon, og de siste årene har det vært en økning i antall brystbevarende operasjoner i Norge

I enkelte tilfeller er behandlingen helt uten operasjon fordi pasienten er for svak eller fordi svulsten ikke lar seg fjerne.

Vaktpostlymfeknute-metoden


I forbindelse med operasjonen er det viktig å undersøke om brystkreftceller har spredt seg til nærliggende lymfeknuter. Det undersøkes med en metode som kalles vaktpostlymfeknute-metoden.

Metoden går ut på at lymfeknuten nærmest svulsten, vaktpostlymfeknuten, fjernes. Mens resten av operasjonene gjøres, undersøkes den fjernede lymfeknuten. Er det kreftceller i denne, fjernes flere lymfeknuter.

Metoden gjør at færrest mulig lymfeknuter fjernes, og dermed spares mange for plager som for eksempel lymfødem som følge av at flere lymfeknuter er fjernet.