Du kan se foredraget fra 23. mars 2021 her:

 

Kathrine Vandraas er overlege på seksjon for brystonkologi på Radiumhospitalet. Hun er også forsker på kompetansesenteret for seneffekter, hvor hun jobber med arbeidsliv blant brystkreftoverlevere.

I starten av filmen oppfordrer hun seerne til å ta kontakt med kreftlegen sin hvis du blir usikker eller redd etter å ha sett dette foredraget.  Du har anledning til å stoppe filmen underveis og kanskje høre deler av foredraget pånytt, hvis noe er vanskelig å forstå.

I siste del av foredraget snakker overlegen om kliniske studier. Her henviser hun til nettsiden til Norsk bryst canser gruppe. Den finner du her.

Linker til pågående kliniske studier ved Oslo Universitetssykehus finner du her
Haukeland sykehus har også kliniske studier. Les mer her.

Les mer om tilbudet som gis til brystkreftpasienter på nettsidene til Brystkreftforeningen og Kreftforeningen.

Du finner også mye faglig informasjon på Oppslagsverket om kreft, kreftlex.no. 

Hører du på podcaster, anbefales Kreftlegene som Kathrine Vandraas lager med kollega Sigmund Brabrand.