En rekonstruksjon kan gjøres på forskjellige tidspunkt. Noen kan få tilbud om primær rekonstruksjon, som vil si at den kirurgiske behandlingen og rekonstruksjonen skjer i samme operasjon.

I noen tilfeller må rekonstruksjonen gjøres på et senere tidspunkt enn i forbindelse med den kirurgiske behandlingen. Det kan for eksempel være tilfellet dersom man med stor sannsynlighet skal strålebehandle brystet etter operasjonen. Da vil man få tilbud om sekundær rekonstruksjon, som vil si at rekonstruksjon gjøres på et senere tidspunkt.

En rekonstruksjon kan gjøres på forskjellige måter, enten med protese eller med kroppens eget vev. 

Samtale med kirurg

Metode og tidspunkt for rekonstruksjon vil avhenge av hva slags behandling man har vært gjennom. Det er nødvendig med en samtale med kirurg for å finne ut hvilken metode som passer best for den enkelte.

Kirurgen vil forklare de forskjellige metodene for rekonstruksjon og etter en helhetsvurdering anbefale det som er best egnet for deg.

Brystkreftforeningen anbefaler at man tidlig tar opp rekonstruksjon med sin behandlede lege, for å sikre rask og god informasjon i det videre pasientforløpet. 

Operasjonsmetodene og teknikker blir stadig bedre. Svært mange oppnår et godt resultat etter rekonstruksjon. Det er likevel viktig at man har realistiske forventninger til hva som er mulig å oppnå. Det er svært vanskelig å få et resultat som er helt likt det tapte brystet.

Det er ikke alle brystkreftopererte kvinner som ønsker eller kan få rekonstruksjon. Det kan også være ventetid for å få utført sekundær rekonstruksjon. Er du i denne situasjonen, får du støtte til anskaffelse og fornyelse av brystprotese.

Les mer om brystproteser her