Tekst: Charlotte Deijenberg
Foto: Leah Kelley

Solveig Fridheim Torp er kreftsykepleier og sexolog. Hun har en master i Helsevitenskap med fordypning i seksuell helse og rehabilitering. I flere år har hun arbeidet som faglig leder ved kompetansesenteret Kreftomsorg Rogaland. Hennes svar nedenfor er basert både på forskning og på egen erfaring med en rekke kreftpasienter, både de med og de uten partnere.

Hvordan kan brystkreft påvirke kvinners seksualliv?

En undersøkelse fra 2019 viste at 73 % av kvinner med brystkreft hadde erfart seksuelle problemer (ref. 1). Eksempel på temaer som kvinner med brystkreft kan ha spørsmål om (ref. 2):
• Seksuell lyst
• Seksualtekniske hjelpemidler
• Tørre slimhinner
• Manglende østrogen
• Parforhold og seksualitet
• En endret kropp
• Fatigue
• Behandling og seksualitet
• Smerte ved samleie
• Tilgjengelig rådgivning
• Enslig og seksualitet

Ved uhelbredelig brystkreft kan også andre aspekter bli særlig viktige. Ivaretatt seksuell helse kan for eksempel bidra til smertelindring, økt livskvalitet og velvære. Ivaretakelse av intimitet og seksuelle helse kan for noen bidra til behandlingsmotivasjon og livsmot.

Kvinne

– Utover alt annet skaper god seksuell helse mening i livet, sier sexolog Solveig Fridheim Torp. Hvert år får ca. 4000 kvinner og 30-35 menn brystkreft (ref. 6). (Foto: Elisabeth Tønnessen)

Hvilke tanker og spørsmål har dine pasienter?

Konkrete spørsmål kan være knyttet til smerter ved samleie (dyspareuni), tørrhet i skjeden (vaginal atrofi), redusert seksuell lyst, manglende evne til orgasme, endret følsomhet, energi/fatigue og spørsmål om hjelpemidler og rekvisisjonsordningen (NAV). Andre temaer kan være endret kroppsfølelse, selvbilde, selvfølelse, tap/sorg, skyld og skam. 

Noen har behov for å snakke om mer sammensatte problemer: Kommunikasjon, behov for støtte, omsorg, forståelse, anerkjennelse, respekt, tap, sorg, usikkerhet i møte med en evt. ny partner, opplevelse av mindre kvinnelighet eller redusert attraktivitet, engstelse for at partner vil forlate/finne en annen og å lære å leve med endringer.

Bli medlem

Hvordan kan brystkreft påvirke relasjonen til en eventuell partner?

Mange pasienter med brystkreft erfarer at relasjonen til en eventuell partner blir mer komplisert. Men mange opplever også det motsatte, at relasjonen styrkes; at man kommer nærmere hverandre og «tvinges» til å kommunisere om temaer som man kanskje tidligere ikke har berørt. Noen par kan oppleve utfordringene blir så krevende at de går fra hverandre.

I en vanskelig situasjon er det viktig at de ber om, og får, informasjon om hvor de kan søke hjelp og støtte. De kan snakke med helsepersonell der kvinnen behandles. Etter utskrivelse er kreftkoordinator et sted å ta kontakt for å få mer
informasjon. Ved noen sykehus finnes det sexologisk rådgiver ansatt. Andre steder kan man søke hjelp privat. Se også (ref.3).

Les også: Seksuell helsehjelp for brystkreftberørte

Hvilke råd gir du disse kvinnene og eventuelle partnere?

Råd og veiledning gis alltid individuelt og på bakgrunn av den enkeltes situasjon. Likevel finnes det noen generelle råd:
• Erkjenn og sett ord på dine behov (Det er vanskelig for en partner å gjette.)
• Juster dine og eventuell partners forventninger
• Sett søkelys på muligheter og «ikke-krevende» intimitet
• Minn om at seksualitet handler om nytelse
• Vektlegg stemning /reduser stress
• Vis at man vil hverandre vel
• Vær tålmodig
• Søk hjelp etter behov (profesjonell hjelp/pasientforening/en fortrolig)
• Spør etter seksualtekniske hjelpemidler og NAV ordning (en pasientrettighet)

Les også: Du er ikke alene. Her er steder du kontakt for å få støtte

Er det noe en partner bør, eller ikke bør, si eller gjøre?

Omkring 35 prosent av pårørende (partnere) opplyser om utfordringer i samlivet relatert til kreft og kreftbehandling. Omkring en av ti partnere angir behov for seksuell helsehjelp/ parterapi (ref. 4).

Partnere kan:
• Vise støtte og omsorg
• Være tålmodig og anerkjennende
• Bringe tematikken nærhet/intimitet på banen på en respektfull måte
• Ta initiativ til samtale om intimitet/seksualitet uten «mas» (for eksempel ved hjelp av FuelBox for par som lever med sykdom) (ref. 5).
• Bidra til å avklare behov. (Hvor på kroppen er det f.eks. greit/ikke greit å berøre?)

 

Hjelpemidler

 

 

Et seksualteknisk hjelpemiddel kan gi et bedre sexliv dersom du har nedsatt seksuell funksjon. Eksempel på aktuelle hjelpemidler for kvinner er dilator og vibrator. Seksualtekniske hjelpemidler har med personlige og intime forhold å gjøre. Derfor benyttes ikke vanlig saksgang med søknad og vedtak. En lege bestiller det seksualtekniske hjelpemidlet direkte fra leverandør, som sender hjelpemidlet til legen eller hjem til deg. NAV dekker kostnadene. På denne siden kan du lese mer om seksuell helse og de fleste seksualtekniske hjelpemidlene på markedet:
Hjelpemidler for seksuallivet

 

(Kilder: 1. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30712099/ 2. Undersøkelse, Brystkreftforeningen, 2022 3. www.finnensexolog.no, https://kreftforeningen.no/tilbud/kreftforeningens-radgivningstjeneste/ https://brystkreftforeningen.no/seksuell-helsehjelp/ 4. Rehab. Rapport (2018) 5. www.kreftomsorg.no/fuelbox-par-lever-sykdom/ 6. www.kreftregisteret.no/Temasider/kreftformer/Brystkreft 7. Brosjyre «Jeg og metastatisk brystkreft», Brystkreftforeningen og
Pfizer Oncology, https://www.brystkreftforeningen.no/getfile.php/134826-1615403725/Brosjyrer/Perm_metastatisk_brystkreft.pdf 11052023)

Artikkelen er hentet fra magasinet Uhelbredelig brystkreft, og er utviklet i samarbeid med Daiichi Sankyo