Du kan se foredraget fra 23. mars 2021 her:

Olav Engebråten er kreftspesialist, overlege og forsker ved avdelingen for kreftbehandling ved Oslo Universitetssykehus og Universitetet i Oslo.

I dette foredraget skisserer han hvordan kreftbehandlinger blir til, hvordan de velges, og hvordan man kan optimalisere behandlingen for den enkelte pasient.

Fikk du ikke med deg første foredrag i denne serien? Da kan du se her!

Oversikt over retningslinjer for behandlingsalternativer på nettsiden til Norsk bryst cancer gruppe kan du lese mer om på side 170 på denne lenken her.

Ekspertpanelet skal vurdere om adekvat etablert behandling er gitt, eller vurdere om det er aktuelle kliniske studier for pasienten i Norge eller utlandet, eller utprøvende behandling utenfor kliniske studier i Norge. Mer info om ekspertpanelet, som er et nasjonalt organ for rådgivning ved alvorlig livsforkortende sykdom, finner du her.