Du kan se foredraget fra 23. mars 2021 her:

Vincent Hagerup er teolog og klinisk veileder. I denne halvtimen gir han råd om de samtalene du har i ditt vanlige, daglige liv. Han tenker ikke på samtaler du har i møte med helsevesenet.

Første foredrag i denne serien, om utredning og behandling av brystkreft,  finner du her.

Andre foredrag i denne serien, om hvordan du kan finne den beste brystkreftbehandlingen, finner du her.

Vil du lese boken til Helge Svare, heter den Den gode samtalen - Kunsten å skape dialog.